Svenska chefer minst stressade

Stressnivåerna bland företagsledare i medelstora företag världen över har ökat med 50 procent jämfört med för ett år sedan. Det visar 2006 års Grant Thornton-rapport som gjorts bland 7000 företagsledare i 30 länder. Men svenska företagsledare upplever den minsta stressökningen av samtliga undersökta länder för andra året i följd. De minst stressade företagsledarna finns i årets undersökning i Europa och USA. Förutom i Sverige finns andra lugna företagare i Italien, Spanien och Frankrike. Svenska chefer oroar sig också minst över den egna anställningstryggheten.

Undersökningen visar ävan en direkt korrelation mellan stress och antalet semesterdagar som tagits ut av företagsledarna. I Ostasien, där en majoritet av företagsledarna visar en hög stressökning under 2005, har man en mycket begränsad semester medan cheferna i europeiska länder tog ut den längsta semestern, i snitt 22 dagar jämfört med bara tolv i Ostasien.

– Den direkta kopplingen mellan stress och semester är fascinerande. Vi kan dock inte säga om resultaten betyder att man blir mindre stressad genom att ta ut längre semestrar, eller om de minst stressade känner att de har möjlighet att ta ut en längre semester, säger Peter Bodin, VD för Lindebergs Grant Thornton.

Grant Thornton-rapporten har genomförts med över 7 000 medelstora företag i 30 länder under hösten 2005. I Sverige har totalt 355 medelstora företag tillfrågats. Till gruppen medelstora företag räknas de som har 49-250 anställda eller en årlig omsättning mellan 10 och 50 miljoner euro.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste