Svenska folket missnöjda med polisen

Brottsoffer som blivit utsatta för tillgrepps- eller våldsbrott är inte nöjda med polisens arbete. Det visar en undersökning från Svenskt kvalitetsindex, SKI. Utredningsverksamheten hos polisen har mätts årligen sedan 1989. I mitten av nittiotalet sjönk nöjdheten med polisens arbete kraftigt, och har sedan dess inte återhämtat sig. I år sjunker siffrorna ytterligare något. Minst nöjda är de som blivit utsatta för inbrott i fritidsbostad. Index för kundnöjdheten i SKIs undersökningar kan variera mellan 0 och 100, ju högre värdet är desto nöjdare är kunderna. Index för polisens arbete ligger på 51,7. Även förtroendet för polisens utredning har sjunkit sen förra mätningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.