Svenska folket missnöjda med polisen

Brottsoffer som blivit utsatta för tillgrepps- eller våldsbrott är inte nöjda med polisens arbete. Det visar en undersökning från Svenskt kvalitetsindex, SKI. Utredningsverksamheten hos polisen har mätts årligen sedan 1989. I mitten av nittiotalet sjönk nöjdheten med polisens arbete kraftigt, och har sedan dess inte återhämtat sig. I år sjunker siffrorna ytterligare något. Minst nöjda är de som blivit utsatta för inbrott i fritidsbostad. Index för kundnöjdheten i SKIs undersökningar kan variera mellan 0 och 100, ju högre värdet är desto nöjdare är kunderna. Index för polisens arbete ligger på 51,7. Även förtroendet för polisens utredning har sjunkit sen förra mätningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste