Svenska företag brister i mångfald

Social hållbarhet Färre än vart fjärde företag arbetar aktivt för ökad inkludering och mångfald på sin arbetsplats och ett fåtal har en ansvarig för dessa frågor i ledningsgruppen eller styrelsen. Det framgår i en ny studie där över 1000 svenska företag ingår.

Svenska företag brister i mångfald
Drygt hälften, 53 procent, av deltagarna i undersökningen instämmer i att svenska företag bör göra mer för att förbättra integrationen.

Drygt en fjärdedel av svenska företag arbetar aktivt för att öka inkludering och mångfald på sina arbetsplatser. Det visar en ny undersökning utförd av Kantar Sifo på uppdrag av Järvaveckan Research och Pwc.

– Tyvärr visar undersökningen att det bara är fyra procent av företagen som har en mångfalds- och inkluderingsansvarig i ledningsgruppen. Det här är bekymmersamt eftersom ökad inkludering och mångfald måste börja i företagsledningen. Där pekas riktningen ut och där sätts mål för vad företaget vill uppnå när det gäller mångfald, säger Ahmed Abdirahman, grundare och vd av Järvaveckan, i en kommentar.

Resultaten av undersökningen visar att det är mer vanligt förekommande att större företag har en strukturerad strategi för att öka inkludering och mångfald. Bland företag med tio eller fler anställda uppgav 37 procent att de aktivt arbetar inom detta område, medan siffran var 20 procent för mindre företag.

Enligt studien framkommer det att språk ofta betraktas som ett hinder för att anställa och över 76 procent av företagen anser att politiskt stöd behövs för språkutbildning av anställda som inte behärskar svenska. Deltagarna är också av uppfattningen att lägre arbetsgivaravgifter eller annat ekonomiskt stöd för att anställa personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan främja etnisk mångfald på företagen.

Rekrytera på kompetens; verka för etnisk mångfald

Nästan hälften av företagen i undersökningen ser ingen motsättning mellan att rekrytera utifrån meriter och samtidigt sträva efter att öka etnisk mångfald. Bland de företag som aktivt arbetar med inkludering och mångfald är det hela 65 procent som ger detta svar. Därtill anser deltagarna i undersökningen att den primära anledningen till att arbeta med inkludering och mångfald är att attrahera och behålla talanger samt att upprätthålla konkurrenskraften.

– Det här visar att rekrytering är en viktig väg till att öka mångfalden på den svenska arbetsmarknaden. Viljan finns och företagen har också identifierat att detta är frågor som är direkt kopplade till företagets fortlevnad. För att lyckas bör man inkludera detta område i företagets strategi och inte jobba med det i ett parallellt spår, avslutar Ahmed Abdirahman.

Om undersökningen Järvaveckan Research – Perspektiv: Näringslivet 2023

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under maj 2023, och 1 046 företagare har medverkat. Bakgrunden till undersökningen är att belysa hur svenska företag arbetar med inkludering och mångfald, samt vilka hinder och möjligheter de ser i detta arbete i det egna företaget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.