Svenska företag nobbar Sex Sigma

I USA har kvalitetsmetoden Sex Sigma slagit igenom på bred front. I Sverige har dock metoden än så länge floppat. Ericsson har lagt ner sin satsning på Sex Sigma och bara några få svenska företag, med Volvo i spetsen, arbetar för närvarande med metoden.

I USA vittnar stora företag som General Electric, Motorola, American Express och Ford om hur effektiv kvalitetsmetoden Sex Sigma är för att förbättra verksamheten. Alla har de visat upp besparingar i miljardklassen. Metoden slog också igenom på bredare front i USA för ungefär två år sedan, men i Sverige har dock intresset för Sex Sigma aldrig riktigt väckts.

Kritik och missnöje

Kvalitetsmetoden Sex Sigma har dessutom på senare tid ifrågasatts. Enligt en amerikansk undersökning gjord av konsultföretaget Pittiglio, Rabin, Todd & MacGrath är nästan hälften av de amerikanska och europeiska företagen i undersökningen missnöjda med resultaten av arbetet med Sex Sigma. I Sverige valde Ericsson för en tid sedan att lägga ner sin satsning, Sex Sigma forum, som skulle bli det verkliga kvalitetslyftet för telekomföretaget.

Annan kritik som förts fram är om Sex Sigma egentligen innehåller något nytt som inte andra metoder redan har, och att Sex Sigma enbart fokuserar på problem som redan uppstått och inte innehåller några förebyggande åtgärder.

Många tveksamma

En förklaring till att svenska företag nobbar den amerikanska kvalitetsmetoden kan vara den allmänna nedgången i konjunkturen. Företagen har en så pressad verklighet och är så slimmade att de inte orkar med en kvalitetssatsning.

Sandholm Associates är det konsultföretag i Sverige som satsat hårdast på att föra ut Sex Sigma till näringslivet. Där har man en delvis annan förklaring till det bristande intresset för den hyllade metoden.

– Jag tror att det varit så många olika trender inom kvalitetsarbetet och många företag har provat olika metoder utan att de gett något egentligt resultat. Därför är de tveksamma att satsa på Sex Sigma, säger Lennart Sandholm, vd för Sandholm Associates.

Håller inte med

Lennart Sandholm håller inte med om kritiken mot Sex Sigma. Han menar att kvalitetsförbättringar givetvis inte är något nytt, men att Sex Sigma, till skillnad från andra metoder, har strukturerat upp förbättringsarbetet och gjort det till att inte enbart omfatta kvalitet utan alla aspekter på företagets verksamhet med siktet tydligt inställt på en väsentligt förbättrad lönsamhet.

– Det nya med Sex Sigma är att det är ett kvalitetsarbete baserat på fakta och att det är tydligt resultatinriktat, förklarar han.

Han menar också att det går att arbeta förebyggande med Sex Sigma.

– Konceptet Design for Six Sigma använder man när man konstruerar och utvecklar nya produkter eller processer för att undvika att fel uppstår redan där, säger Lennart Sandholm.

För kortsiktiga perspektiv

Han tror också att de svenska företagen inte riktigt vet vad Sex Sigma egentligen är för något. Att det helt enkelt låter konstigt med metodens alla termer.

– Men det är enkelt. Det är frågan om ett strukturerat förbättringsarbete byggt på fakta, och med en mycket tydlig ansvarsfördelning, förklarar han.

En annan anledning är enligt Lennart Sandholm att de högsta ledningarna i de svenska företagen har ett mer och mer kortsiktigt perspektiv på verksamheten. Sex Sigma kräver ett långsiktigt engagemang från den högsta ledningen i företaget.

– I till exempel General Electric var det koncernchefen Jack Welch som var den som hårdast drev Sex Sigma, säger Lennart Sandholm.

Bristen på engagemang från företagsledningen menar han var det som fällde Ericssons satsning på Sex Sigma.

– Hos Ericsson saknades det oerhört viktiga engagemanget för Sex Sigma hos den högsta koncernledningen. Där startade arbetet istället längre ner i organisationen, men Sex Sigma måste komma uppifrån på ett synligt sätt för samtliga medarbetare, förklarar han.

Passar även små företag

Att Sex Sigma inte slagit igenom i Sverige har enligt Lennart Sandholm inget att göra med att den svenska näringslivsstrukturen i hög grad präglas av små- och medelstora företag, och att Sex Sigma som metod enbart skulle lämpa sig för stora företag.

– Sex Sigma passar små företag lika bra, hävdar han. Där finns ofta en stor potential för förbättringar, och man kan börja i liten skala med några mindre pilotprojekt som är tydliga och som man vet har potential att lyckas. Sedan kan man utveckla Sex Sigma-projekten mer och mer till att omfatta även mer komplexa processer.

Även namnet Sex Sigma kan vara ett hinder för konceptet att hitta användare i det svenska näringslivet. Det låter helt enkelt konstigt och ger ingen direkt information om vad det handlar om.

– Men egentligen arbetade Electrolux redan i början av 1980-talet med Sex Sigma fast deras metod kallades inte Sex Sigma utan Q84. De var mycket framgångsrika vilket nog får tillskrivas deras dåvarande vd, Anders Scharp, som var mycket engagerad i förbättringsprogrammet, berättar Lennart Sandholm.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.