Svenska FoU-klimatet bra men brist på kompetens

Forskning Sverige har på det stora hela ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling. Samtidigt har företagen svårt att hitta kompetens inom vissa specifika områden, som till exempel elektrifiering, enligt IVA:s senaste FoU-barometer.

Svenska FoU-klimatet bra men brist på kompetens
Sverige har ett bra klimat för FoU. Foto: Stock Adobe.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) FoU-barometer bygger på en enkät som besvarats av 77 FoU-chefer i svenskt näringsliv, varav tio också djupintervjuats. Tillsammans har företagen i undersökningen cirka 54 500 FoU-anställda i Sverige, motsvarande 72 procent av alla FoU-anställda.

Undersökningen har genomförts sedan 2019 och årets upplaga tecknar en relativt ljus bild av det svenska FoU-klimatet. Majoriteten av de tillfrågade anser att Sverige överlag har ett bra klimat för att bedriva forskning och utveckling.

Sju av tio FoU-chefer anser att FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 2021 och en procentenhet sedan 2020.

Positiva faktorer som lyfts fram är bland annat bra samverkan mellan företag, akademi och myndigheter, forskningsinfrastruktur, forskningspolitik samt att Sverige ligger långt fram inom digitalisering. Även familjepolitiken och ett stabilt juridiskt system bidrar till att göra Sverige till ett bra land för FoU.

Kompetensförsörjning viktigaste faktorn

Men den ljusa bilden grumlas också av en del utmaningar, inte minst kompetensförsörjningen. Tillgången till kompetens lyfts fram som den enskilt viktigaste faktorn för att bedriva forskning och utveckling. Andelen företag som säger att det blivit ”svårt” eller ”mycket svårt” att hitta FoU-personal har ökat med nio procentenheter till 52 procent jämfört med förra årets undersökning. Detta är den högsta noteringen någonsin i FoU-barometern.

En viktig förklaring är den snabba omställningen mot ökad digitalisering och elektrifiering som pågår i de flesta branscher. Det leder till stor konkurrens om kompetens inom dessa områden.

– Svårigheterna att få tag i rätt kompetens riskerar att hämma företagens tillväxt och därför måste vi intensifiera insatserna för att säkra långsiktig tillgång på kompetens. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, kommenterar Tuula Teeri, vd på IVA.

De tillfrågade FoU-cheferna har även en del andra förslag på åtgärder för att ytterligare förbättra det svenska FoU-klimatet. Satsa på nya och bättre möjligheter till vidareutbildning för anställda i högskolans regi och skapa incitament för FoU genom att bland annat sänka bolagsskatten och förlänga expertskatten för utländska nyckelpersoner är några av förslagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.