Svenska innovationer behöver standarder

Standard Standarder är viktiga för att den globala handeln ska fungera friktionsfritt. Samtidigt har standardiseringen ibland svårt att hänga med i den snabba innovationstakten. Innovationsmyndigheten Vinnova efterlyser nu förslag på nya områden där standardisering kan användas för att stärka svensk innovation och konkurrenskraft.

Svenska innovationer behöver standarder

I dagens globaliserade värld behövs standarder och andra överenskommelser för att bland annat definiera kvalitet och andra egenskaper på produkter och tjänster. Det bidrar till att underlätta handeln, säkra kvaliteten och eliminera så kallad informationsasymmetri mellan säljare och köpare.

Samtidigt utvecklas ständigt nya innovativa produkter och när dessa ska lanseras på marknaden kan det uppstå problem till följd av att det saknas etablerade spelregler.

Sanna Edlund, Vinnova.

– Det förekommer att det helt saknas standarder och råder brist på gemensamma begrepp eller att de standarder som finns bara delvis täcker in de innovativa egenskaper som en ny produkt eller tjänst har. Därmed skapas osäkerhet och marknaden fungerar sämre än den borde kunna göra, säger Sanna Edlund, handläggare på Vinnova.

Vinnova har nu gått ut med en utlysning som riktas till aktörer som har konkreta idéer om vad som skulle behöva göras för att avhjälpa problem som är kopplade till standardisering inom ett visst innovationsområde eller bransch.

Läs även: Småföretag behöver smart strategi för innovation.

Ett exempel som Vinnova lyfter fram är att det i dag finns flera olika standarder för bland annat säkerhet och funktionalitet som åberopas vid affärer inom industrirobotik. De fungerar väl när stora, etablerade företag på en global marknad ska göra affärer med varandra. Men samtidigt utvecklas nya robottyper med nya egenskaper av innovativa, mindre företag. De kan då ha svårt att genomföra affärer på grund av att dessa unika egenskaper ännu inte ingår i standarden. Hur kan då standardiseringsprocesserna utvecklas så att det fungerar bättre?

Totalt har Vinnova anslagit 5 miljoner kronor att användas till förstudier. Även om det inte är något formellt krav ser man gärna att den sökande är en organisation som är verksam inom det innovationsområde som ansökan gäller.

Målet är att identifiera områden med en outnyttjad innovationspotential, där insatser inom standardisering skulle kunna bidra till en förbättring.

– Det vi söker efter är områden där det finns behov av standardisering för att stärka innovationsförmågan eller främja samarbeten som är viktiga för svensk konkurrenskraft. Ett särskilt fokus ligger på små och medelstora företag och deras möjligheter att få inflytande i internationella standardiseringsprocesser, förklarar Sanna Edlund.

Vinnovas utlysning är öppen fram till den 1 februari 2019.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste