Svenska kunder nöjdare än någonsin

Svenska kunder och brukare är idag mer nöjda med produkter och tjänster än de varit tidigare. Det visar Svenskt kvalitetsindex årliga mätning av utvecklingen för hela ekonomin.

Sveriges kunder är nöjda. Faktiskt nöjdare än de har varit de senaste tjugo åren sen SKIs mätningar startade. Resultatet tyder också på att den uppåtgående trenden fortsätter alltjämt efter ett liten svacka 2003.

Allra nöjdast är privatkunderna och de områden som har ökat mest mellan 2007 till 2008 är privattandläkare, polisen (brottsutredning), privat öppenvård och elhandel för privatkunder. Privattandläkarna visar också på den högsta kundnöjdheten i årets mätning.

Föränderlig svensk

Men hur man är kunden till lags är inte enkelt. Svenska folket ändrar sina prioriteringar för vad som är viktigt för att driva kundnöjdhet och lojalitet.

Årets mätningar visar tydligt att det inte endast är priset som kan användas som konkurrensmedel. I bland annat den finansiella sektorn är det viktigt att möta kundens förväntningar inom service och rådgivning. Företags samhällsansvar och CSR har också en betydande roll för kundens nöjdhet inom bland annat elhandelsbranschen.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Medarbetare som är trygga, drivande och lojala ger också effekter på företagens eller organisationens relationer med kunderna. Sambandet mellan medarbetarnöjdhet och servicekvalitet har studerats och visar tydligt att de hänger ihop. Ju mer nöjd en medarbetare är desto bättre servicekvalitet upplever kunden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.