Svenska skolan i skamvrån

Skola Betyget för den svenska skolan blev rekordlågt när den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012 presenterades igår. För att undervisningskvaliteten ska förbättras krävs bland annat en mer likvärdig skola samt att lärarna får mer inflytande.

Svenska skolan i skamvrån
Stefan Borgius

Den svenska skolan presterar sämre än alla andra OECD-länders utbildningssystem. Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras.

– Läget är allvarligt när det gäller kunskapsutvecklingen i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström i ett pressmeddelande.

Hoppet sätts till lärarna

Från att ha presterat över OECD-genomsnittet i PISA 2000 ligger resultaten nu långt under genomsnittet på alla tre områden. Flickor presterar överlag bättre än pojkar och den största skillnaden finns i läsförståelse där tjejerna slår killarna med 51 poäng. Varken flickor eller pojkar når dock upp till OECD-genomsnittet på något område.

– Lärarna måste få resurser, förutsättningar och ansvar att höja kvaliteten i undervisningen. Både nationellt och lokalt behöver mer göras för att förbättra likvärdigheten. Nu behöver skolorna långsiktiga förutsättningar för att förbättra kunskapsresultaten, säger Anna Ekström.

Det fria skolvalet sållar bland elever

Anders Jakobsson, professor i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola som har forskat kring Pisa-resultaten säger till Dagens nyheter att det fria skolvalet har blivit en sorteringsmaskin: De ambitiösa och högpresterande eleverna väljer bort vissa skolor, vilket missgynnar de elever som blir kvar – och som blir allt sämre.

Likvärdighet en väg mot bättre resultat

Tillsammans med ett flertal experter slår Anders Jakobsson fast vad som krävs för att skolans kvalitet ska förbättras: Skolan måste bli mer likvärdig, lärarna måste få mer makt och arbetsro och politikerna måste sluta detaljstyra och misstro yrkesgruppen.

Fakta

Mer om PISA

PISA är en OECD-undersökning som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I Sverige deltog nästan 4700 elever i PISA 2012. PISA består av ett prov, en elevenkät och en skolenkät. Totalt 65 länder, varav 34 OECD-länder deltar i PISA 2012. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009. Källa: Skolverket.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.