Svenskar behöver lära sig att stå upp för etik

Företagskultur De flesta tycker att det är viktigt med etik på arbetsplatsen. Åndå är det många som inte säger ifrån, enligt en färsk undersökning. Svenskar behöver lära sig mer om att hantera moraliska dilemman, menar Nordic Business Ethics Network.

Svenskar behöver lära sig att stå upp för etik

Nio av tio svenskar tycker att det är viktigt med en etisk arbetsplats, enligt kartläggningen Nordic Business Ethics Survey.

– De nordiska länderna anses vara bland de minst korrupta i världen. Samtidigt är vi lite blåögda. Om något ”oetiskt” avslöjas i media blir vi väldigt upprörda. Det behövs mer dialog kring utmaningar och möjligheter när det gäller etik, bland annat för att det är lätt att hamna i gråzoner. Ett handlande som är lagligt är till exempel inte alltid etiskt, säger Anna Romberg, antikorruptionsexpert med bas i Helsingfors och en av grundarna till nätverket Nordic Business Ethics Network, som står bakom undersökningen.

Hälften säger inte i från

Nästan varannan svensk, 44 procent, uppger där att de inte agerar när de ser kränkningar eller andra etiska övertramp på jobbet. Det vanligaste skälet är att man tycker att det inte gör någon skillnad att berätta om mobbning, etiska övertramp eller avsteg från säkerhetsrutiner. Andra svaranden tyckte sig inte ha ansvaret för frågan eller oroade sig för att vara besvärliga.

Anna Romberg.
Anna Romberg.

– Att många medarbetare avstår från att ingripa är förstås anmärkningsvärt, men det är ännu mer oroande att många chefer också avstår från att vidta åtgärder. Bland linjechefer är det ungefär en tredjedel som väljer att inte göra något överhuvudtaget, säger Anna Romberg.

Läs även: Socialt ansvarstagande bra för affärerna

Ofta är chefen den som medarbetare ska rapportera etiska problem till. Om chefen då inte gör något finns alltså en risk för att problemen sopas under mattan, vilket kan uppfattas som att beteendet är acceptabelt.

Öppen kultur viktig

Anna Romberg tror att det finns ett behov av utbildning kring etiska dilemman i nordiska organisationer.

– Det är viktigt att träna sig i att identifiera situationer där man bör säga ifrån och hur det i så fall ska gå till detta, och att få veta vart man ska vända sig. Generöst med information, som skapar en öppenhet i organisationen, är annars viktiga framgångsfaktorer, säger hon.

Studien visar också att cheferna har en mer positiv bild av öppenheten på arbetsplatsen och möjligheten att framföra åsikter än de anställda.

Inte populärt att påtala problem

– Det finns också många bolag som har en kultur där man uppmanas att inte lyfta fram problem, utan framför allt vara lösningsorienterad. Då vill man inte påpeka att man har ett etiskt dilemma som endast går att hantera via en öppen och ärlig dialog, säger Anna Romberg.

Läs även: Hållbarhet viktigt vid val av arbetsgivare

Nordic Business Ethics Survey kommer att upprepas nästa år.

– Vår ambition är att genomföra undersökningen regelbundet, med lite olika fördjupning varje gång. Det vore bland annat intressant att ta reda på mer om hur långt personer är villiga att gå för att få en etisk arbetsplats. Är de till och med villiga att säga upp sig? Det skulle vi vilja titta närmare på, säger Anna Romberg.

Nordic Business Ethics Survey genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Kantar. Där gjordes intervjuer bland 1 500 anställda i Sverige, Norge och Finland.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.