Svenskar jobbar hemma för att spara pengar

Nya hybridmöjligheter och lågkonjunktur – en kombination som har öppnat upp för ett nytt sparbeteende hos många anställda i Sverige, det visar en ny novus-undersökning från lokalvårdsföretaget ISS.

Svenskar jobbar hemma för att spara pengar
Fler män än kvinnor använder hemmakontoret som ett sparmedel. Foto: Stock Adobe

Det är alltifrån billigare luncher till insparade bensin- eller pendlingskostnader som gör att fler arbetar hemma med plånboken i åtanke. ISS undersökning Arbetspusslet visar att en tredjedel av svenskarna väljer att spara pengar på det sättet.

Männen är mer benägna att arbeta hemma av ekonomiska skäl: fyra av tio menar att de jobbar hemma för att spara pengar, vilket är elva procentenheter mer än kvinnorna där 27 procent uppger samma sak.  

Det är framför allt personer över 60 som jobbar från hemmakontoret av ekonomiska skäl snarare än logistiska skäl. Fyra av tio av de svarande som var över 60 angav att den främsta orsaken till hemarbete är för att de sparar pengar.

Undersökningen visade dock de flesta fortsatt arbetar mer på kontoret än hemma, endast en femtedel av svenskarna arbetar fler dagar hemma än på kontoret.

På frågan om de skulle kunna tänka sig arbeta färre dagar hemma uppger var tredje man att de skulle kunna tänka sig det om det leder till bättre lön eller högre position. Av kvinnorna svarade 11 procent av kvinnorna att de skulle ge upp hemarbetet av samma orsak. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.