Svenskar mindre stolta

En undersökning gjord av ISR visar att människor i Sverige är mindre stolta över att bli förknippade med företaget de arbetar på än vad danskar och norrmän är. 77 procent av svenskarna svarade att de var stolta över att bli förknippade med företaget, motsvarande siffror är 82 procent för danskarna och 81 procent för norrmännen. Finnarna rankades lägst bland de nordiska länderna. Bara 75 procent sa att de var stolta över att bli förknippade med sin arbetsgivare. Hur hög andel av medarbetarna som känner stolthet över företaget visar hur högt engagemanget är hos de anställda. En separat undersökning gjord av ISR visar att organisationer med engagerade medarbetare har högre produktivitet, nöjdare kunder och visar ett bättre ekonomiskt resultat. ISR är ett internationellt undersöknings- och konsultföretag som arbetar med att göra undersökningar bland företagens medarbetare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.