Svenskar positiva till mångfald

Årets Mångfaldsbarometer visar att svenskar är fortsatt positiva till etnisk mångfald. Attitydundersökningen, som är utförd av sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, visar också att det finns en växande grupp som har extrema, negativa attityder.

Mer än fyra av fem, av de knappt tusen tillfrågade, anser sig ha ett gott samarbete eller goda kontakter med personer med invandrarbakgrund. Personer boende i mindre tätorter eller landsbygd visar en mer negativ attityd till mångfalden än personer som bor i storstäder. Mest positivt inställda till den etniska mångfalden är unga kvinnor med högskole- eller universitetsbakgrund.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste