Svenskarna går sjuka till jobbet

Arbetsmiljö Närmare sju av tio svenskar går till jobbet när de inte är friska, men när kollegorna gör samma sak ser man inte alltid genom fingrarna – var tredje svensk har nämligen irriterat sig på en arbetskamrat som kommit in sjuk.

Hela 68 procent svarar att de under de senaste tolv månaderna någon gång gått till jobbet sjuka i undersökningen som hälsokedjan Life står bakom. 18 procent av de strax över 1000 tillfrågade personerna, svarar att det händer regelbundet.

Vill spara pengar

De i särklass vanligaste anledningarna till att svenskarna går till jobbet trots sjukdom är att de inte vill förlora inkomst, det svarar närmare hälften, 46 procent. Nästan lika många, 44 procent, svarar att de inte kan stanna hemma på grund av arbetsuppgifter. I undersökningen svarar även var femte, 19 procent, att de gått till jobbet för att de inte vill lämna över sina arbetsuppgifter till kollegorna. Att riskera att göra chefen arg eller besviken är inte lika farligt, endast elva procent av svenskarna uppger att det är anledningen till att de gått sjuka till jobbet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.