Svenskarna nöjda med ekonomin

Nöjdheten i den svenska ekonomin har totalt sett gått upp med knappt en halv enhet under det senaste året. Det visar Svenskt kvalitetsindex senaste mätning. Det betyder att den uppåtgående trenden som noterats sedan mitten av 1990-talet nu fortsätter efter en mindre nedgång 2003. Nöjdheten är ungefär lika bland privat- och företagskunder. Ökningen är statistiskt säkerställd. Vi är som kunder olika nöjda med utbudet och servicen i skilda branscher. Exempel på branscher som nu ligger över genomsnittet för hela ekonomin är detaljhandel, banker, förskola, privat sjukvård och tandvård. Hela telekomsektorn, sakförsäkringar och utbildning ligger nära genomsnittet, medan livförsäkringar, offentlig förvaltning, persontransporter, elhandel och postservice ligger under genomsnittet för ekonomin. Undersökningen visar också att det inte är möjligt att bara konkurrera med priset för att bygga upp en någorlunda stor kundbas, utan även servicefunktionerna måste utvecklas. Prisvärdheten är mycket viktig för att driva nöjdhet och lojalitet. Den andel av hela svenska ekonomin som fångas in med Svenskt kvalitetsindex har successivt ökat och idag täcks 75 procent av bruttonationalprodukten i mätningarna. Årets resultat bygger på mer än 60.000 intervjuer med privatpersoner och företag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.