Svenskars digitala kompetens inte tillräckligt bra

Digitalisering Svenskarna har relativt god digital kompetens, men sticker inte ut internationellt. För att nå de digitaliseringspolitiska målen krävs omfattande insatser inom utbildning och arbetsliv, det visar en ny rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Svenskars digitala kompetens inte tillräckligt bra
Foto: StockAdobe

Diggs rapport fokuserar på tre huvudområden där det behövs olika typer av insatser för att Sverige ska kunna gå vidare i den digitala utvecklingen; digital kompetens i privat- och samhällslivet, i arbetslivet och inom utbildningsväsendet.

– Digital kompetens är en förutsättning för att Sverige ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Den krävs för att skapa värde, konkurrenskraft och för att kunna leva ett gott liv, säger Sven Lindmark, analytiker på Digg, i ett pressmeddelande.

Tillsammans med kollegerna Mats Goffhé och Christina Torell har Sven Lindmark sammanställt rapporten Perspektiv på digitalisering – digital kompetens. Rapporten innehåller en översikt av hur Sverige presterar när det gäller digitala färdigheter och baseras på offentligt tillgängliga data.

Två tredjedelar av Sveriges vuxna befolkning bedöms ha grundläggande digitala färdigheter. Det överträffar EU-genomsnittet, men ligger samtidigt klart under EU:s mål på 80 procent. Fyra EU-länder har en högre andel, och i topp ligger Finland och Nederländerna.

När det gäller de yngre (16–24 år), studerande och högutbildade har en relativt hög andel grundläggande färdigheter, men andelen är ändå lägre än i många andra EU-länder. De grupper i Sverige som har lägst digital kompetens är äldre personer, personer med funktionsnedsättningar och de som är födda utanför EU. För att stärka kompetensen hos dessa grupper kan fler insatser behövas.

– Allmänheten har ganska god kompetens, men det är lite förvånande att vi inte ligger bättre till internationellt när det gäller digital kompetens bland de yngre. Vi ligger också lite efter när det gäller kompetensen inom digital säkerhet, kommenterar Sven Lindmark.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.