Svenskars jobb mindre påverkade än i grannländerna

Coronakrisen Den pågående pandemin har fått stora återverkningar globalt på arbetsmarknaden. Men faktum är att svenskarnas arbetssituation är mindre påverkad av covid-19 än i grannländerna, visar en undersökning.

Svenskars jobb mindre påverkade än i grannländerna
Många svenskar har fortsatt gå till jobbet som vanligt. Foto: Stock Adobe.

Undersökningen har genomförts av Demoskop på uppdrag av ManpowerGroup och omfattar yrkesverksamma personer i Sverige, Norge och Finland. Totalt har 2 150 yrkesarbetande personer deltagit i undersökningen.

Av undersökningen framgår att covid-19 fått stora konsekvenser för arbetsmarknaden i de tre nordiska länderna. Men ändå finns det tydliga skillnader hur arbetssituationen konkret har påverkats.

Många har visserligen övergått till att arbeta hemifrån. I Sverige är det i genomsnitt 23 procent, i Norge 18 procent och i Finland 20 procent som gått över till att distansarbeta.

Varannan påverkas inte

Förvånansvärt nog är det dock många vars arbetssituation inte påverkats alls av pandemin. I Sverige är det mer än varannan svensk – 53 procent – som är opåverkad av pandemin. Det kan jämföras med 37 procent i Norge och 35 procent i Finland.

35 procent av svenskarna har fortsatt att gå till sin arbetsplats som vanligt jämfört med 29 procent i Norge och 28 procent i Finland.

Olika åldersgrupper

Någon större skillnad mellan olika åldrar i Sverige är det heller inte. I åldersgruppen upp till 39 år är det 49 procent som svarar att arbetssituationen inte alls påverkats jämfört med 56 procent i åldersgruppen 49 – 49 år och 53 procent i gruppen som är 50 år eller äldre.

– Det är mycket sannolikt att de olika ländernas tillvägagångssätt för att hantera pandemin har bidragit. Norge och Finland har genomfört betydligt tuffare åtgärder med periodvis nedstängning av delar av samhället, medan Sverige tillämpat en mjukare linje. Men med detta sagt ska vi inte underskatta den stora påverkan som pandemin har haft och fortsatt har på svenskt arbetsliv, säger Hélène Belin, kommunikationschef på Manpower Group.

Förvärrat smittoläge

Undersökningen genomfördes i oktober och sedan dess har smittoläget förvärrats och åtgärderna i samhället stramats åt.

– Min bedömning är att det svenska arbetslivet och samhället i stort påverkas allt tydligare för varje månad som gått sedan mätningen gjordes, säger Hélène Belin.

Några fakta från undersökningen

Hur har din arbetssituation påverkats av pandemin?

  • Min arbetssituation har inte påverkats alls 53 % (Norge 37 %, Finland 35 %)
  • Jag har valt att inte träffa andra för att skydda mig själv och/eller andra 14 % (Norge 10 %, Finland 14 %)
  • Jag har blivit permitterad 7 % (Norge 13 %, Finland 11 %)
  • Jag var på väg att börja ett nytt jobb, men det avbröts/sköts upp 2 % (Norge 6 %, Finland 5 %)
  • Jag har blivit uppsagd från mitt jobb 2 % (Norge 4 %, Finland 1 %)
  • Jag har bytt jobb 3 % (Norge 1 %, Finland 1 %)
  • Jag har påverkats på annat sätt 21 % (Norge 12 %, Finland 11 %)

Fotnot: I vissa fall har fler än ett svarsalternativ tillåtits, vilket innebär att totalen kan överskrida 100 procent.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste