Svenskt företag vinnare av ny global utmärkelse

Utmärkelse Projekt på två olika företag har tilldelats den nya globala utmärkelsen IAQ Quality Sustainability Award. En av segrarna är NorDan AB med huvudkontor och produktion i Tanumshede.

Svenskt företag vinnare av ny global utmärkelse

För att visa på sambanden mellan kvalitet och hållbarhet har den internationella kvalitetsorganisationen International Academy for Quality (IAQ) instiftat den nya utmärkelsen IAQ Quality Sustainability Award.

Initiativtagare är Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates, som i 12 år varit vice president och som nyligen utsetts till president elect i organisationen.

Goda exempel

Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda exempel på projekt som förenar höga krav på kvalitet och hållbarhet. Det är alltså inte organisationer som belönas, utan enskilda projekt efter förebild från den internationella innovationsutmärkelsen Quality Innovation Award.

Startskottet för tävlingen gick i samband med konferensen Excellence Summit i början av september och därefter har utvärdering skett av deltagande projekt.

Lars Sörqvist, IAQ.
Lars Sörqvist, IAQ.

– De som kvalificerat sig till tävlingen är projekt som använt sig av kvalitetsområdets filosofier, metoder och verktyg för att uppnå faktiska resultat i linje med FN:s 17 hållbarhetsmål. En faktor vi fäster särskild vikt vid är vad vi kallar ”leverage”, alltså möjligheterna för fler att applicera samma metoder i sin egen organisation, säger Lars Sörqvist.

Två kandidater utkristalliserade sig och utsågs slutligen till vinnare av IAQ Quality Sustainability Award 2020.

Ashok Leyland, Indien.

Lastvagnstillverkaren Ashok Leyland har genomfört ett projekt för reduktion av fosfatslam i sin målningsanläggning. Projektet, som genomförts med hjälp av Sex Sigma DMAIC, har resulterat i kraftigt reducerade mängder av farligt avfall – från 6,92 till 4 gram per kvadratmeter – samtidigt som vattenförbrukningen och koldioxidutsläppen också minskat avsevärt.

NorDan, Sverige.

Under 2018 och 2019 genomförde NorDan ett framgångsrikt FoU-projekt med hjälp av bland annat kvalitetsområdets metodik och filosofier med sikte på ökad hållbarhet. Projektet resulterade i en unik produktionsteknik, materiallösning och marknadsföringskoncept för 3D-printade fönster i biokompositmaterial med skandinavisk produktlansering. Företaget har fått stor uppmärksamhet för sina banbrytande insatser, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Under hela projektet tillämpades PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) och som en integrerad del användes även rotorsaksanalys samt orsak-effekt-diagram upprepade gånger för att bättre förstå utmaningarna i projektet.

Två vägar till framgång

Enligt Lars Sörqvist visar båda projekten tydligt hur systematiskt kvalitetsarbete baserat på gedigen förbättringskunskap kan ge fina resultat inom mycket viktiga hållbarhetsområden.

– Intressant är också att de två projekten i sig symboliserar de två vägar sådan framgång kan nås. Projektet från Ashok Leyland har primärt arbetat med att utveckla effektiviteten i en befintlig process och har den vägen uppnått mycket fina hållbarhetsresultat, medan projektet från NorDan uppnått fina resultat genom att istället utveckla ett helt nytt sätt att skapa värde, sammanfattar Lars Sörqvist.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.