Svenskt ideal kolliderar med mångfaldsarbete

Mångfald på arbetsplatsen stimulerar kreativitet och lönsamhet, sägs det. Men ofta förutsätter ledning och arbetsgivare att medarbetare med utländsk bakgrund bör förändras till ett suddigt svenskt ideal.

Mångfaldsarbete sägs ofta vara företagsekonomiskt fördelaktigt och öka kreativiteten på arbetsplatsen. Men många förespråkare talar bara om hur det borde vara och inte hur det är. Det anser forskaren Viktorija Kalonaityte när hon studerade mångfaldsarbete på en svensk Komvux-skola.

Olika föreställningar

Skolan som studerades anser sig jobba aktivt med mångfald med stöd av en plan från kommunen. Trots det visade det dig att skolan ville göra alla så ”svenska” som möjligt. Detta berodde på att tolkningen av mångfald inte stämde överens med den kommunala planen och olika föreställningar om hur man tror mångfald ska vara. Exempelvis ville skolan assimilera istället för integrera studenter med utländsk bakgrund.

Ett suddigt begrepp

Viktorija Kalonaityte anser att organisationer som jobbar med mångfald måste tänka på att man förändras i arbetet med människor, det krävs ett mer öppet förhållningssätt. Det svenska idealet är också suddigt och svårt att få grepp om.

Hon rekommenderar att prata med de som representerar mångfald på arbetsplatsen för att se vad de mår bra av och har för behov, istället för att förutsätta att alla med utländsk bakgrund bör förändras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste