Svenskt-kinesiskt samarbete ska utveckla kvalitet i Kina

Svenska och kinesiska konsulter lär tillsammans ut svenskt kvalitetstänkande i Kina. Det är innebörden av ett nytt svensk-kinesiskt samarbete mellan konsultföretagen Berkeley och Sandholm. Bakom samarbetet står utbildnings- och konsultföretagen Sandholm Associates i Sverige och det Peking-baserade Berkeley Henderson Management Consulting Company. Samarbetet riktar sig både till kinesiska och svenska företag med verksamhet i Kina, och även andra multinationella företag.

– Svenska företag med verksamhet eller underleverantörer i Kina kan genom oss använda den kvalitetsutbildning och de koncept man har på hemmaplan även för den lokala personalen här i Kina och på ett sätt som är anpassat till de lokala behoven, säger Boonhow Chong, vd på Berkeley Henderson Management Consulting Company.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.