Svenskt Kvalitetsindex: Bankerna får kritik

Förbättringsarbete Endast 3 av 10 bankkunder känner ett högt förtroende för bankbranschen, enligt senaste mätningen i Svensk Kvalitetsindex. Resultat är det sämsta på många år.

En nedgång i kundernas nöjdhet kan noteras både bland privat- och företagskunder. Endast 3 av 10 bankkunder känner ett högt förtroende för bankbranschen.

En av bankbranschens utmaningar är att se kundernas faktiska behov. Kunderna värderar idag service högt i sin relation med sin bank samtidigt som den successivt har upplevts som försämrad. Exempel på detta är minskningen av kontanthantering, ökat beroende av tekniska tjänster och nedstängningar av fysiska kontor. Bankernas får också kritik för att kunderna känner sig tvingade in i olika i tekniska tjänster som sedan inte upplevs fungera. En annan källa till missnöje är att kunder idag upplever banker som mer säljande än rådgivande.

Bättre för nischade banker

Trenden med mindre nöjda kunder ser likadan ut i alla nordiska länder.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.