Sverige bästa landet för kvinnor som jobbar

Jämställdhet Den internationella kvinnodagen firas den 8 mars över hela världen. Men när det kommer till möjligheter för kvinnor att bygga ett framgångsrikt yrkesliv är skillnaderna mellan länder stora – även inom Europa. I Sverige kan vi fira att kvinnor har större möjligheter än någon annanstans, enligt en ny undersökning.

Sverige bästa landet för kvinnor som jobbar
Sverige bäst i Europa på förutsättningar för yrkesarbetande kvinnor. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock

Den brittiska SEO-byrån Reboot Online har undersökt vilka länder i Europa som är bäst för yrkesverksamma kvinnor. De har utgått från ett poängindex om totalt 300 poäng, där maxpoängen är 100 inom vart och ett av nyckelområdenna: ekonomiska möjligheter, möjligheter till chefskarriär och betald föräldraledighet.

Sverige fick totalt 241,1 poäng och landade därmed på en förstaplats som det bästa landet för kvinnor med karriärmål. Det blev full pott, hundra poäng, i kategorin ekonomiska möjligheter. Men även i kateigorin möjligheter att göra chefskarriär blev poängen hög, 93.1/100.

Turkiet i botten

Även våra grannländer Finland och Norge kan erbjuda kvinnor goda förutsättningar för ett yrkesliv. Värre är det med Danmark som lägger sig på 15:e plats i Europa med en ganska medelmåttig poäng i alla tre kategorierna.

På den absoluta jumboplatsen bland europeiska länder hamnade Turkiet. En totalpoäng på 31 av 300 möjliga signalerar inga direkt lysande utsikter för kvinnor som drömmer om ett framgångsrikt yrkesliv. En intressant detalj är dock att Turkiet, trots sin låga totalpoäng, placerar sig högre i kategorin möjligheter till chefsjobb än många länder som har högre profil i kampen för jämställdhet mellan könen, som till exempel Österrike. Turkiet fick i den kategorin 27.6/100 poäng, medan ÖSterike blott fick 13.8/100 poäng.

Se hela undersökningsresultatet här Läs mer om Reboot och undersökningen här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.