Sverige i centrum av kvalitetsvärlden!

Förbättringsarbete Kvalitetsvärlden behöver en mötesplats där kvalitetsprofessionella kan utbyta erfarenheter och lära. Nationellt finns en stor mängd olika konferenser och forum som skapar sådana möjligheter. Idag är dock världen och tillika många av de verksamheter som drivs globala. Då behövs även globala mötesplatser inom kvalitetsområdet.

Sverige i centrum av kvalitetsvärlden!

Detta är något som jag själv verkat länge för genom min roll som vice president för International Academy for Quality (IAQ). Den organisation som verkar för föra ut ett modernt kvalitetstänkande i världen. För drygt tre år sedan startade arbetet med att upprätta en global, regelbundet återkommande arena. I höst är det dags att köra igång på riktigt. Konferensen Excellence Summit kommer då att ges 11-12 september i Göteborg!

Bakom denna konferens ställde sig initialt en enad svensk kvalitetsrörelse i form av SIQ, SFK, Lean Forum, SIS och SFV. Även Svensk kvalitetsforskning via SQMA medverkar i arbetet med konferensen. Internationella medarrangörer är dessutom European Organization for Quality (EOQ), American Society for Quality (ASQ), Union for Japanese Scientists and Engineers (JUSE) samt IAQ. Även kinesisk kvalitetsrörelse finns med i bakgrunden. Detta gör konferensen till något helt unikt. Aldrig förr har världen samlats kring en enda global konferens på detta sätt. En viktig del i vår framgång med att skapa denna globala organisation är Sveriges bakgrund som oberoende och neutral nation.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att färdigställa programmet för Excellence Summit 2018. Huvudtemat på årets konferens är “The future of quality and the quality of future!”. Några av de talare som redan nu är klara är:

Shinichi Sasaki som verkar i Toyota Motor Corporations styrelse och tidigare ansvarat för Toyotas totala kvalitetsarbete har lovat ge en inblick i hur Toyota arbetar med kvalitet och förbättringar på riktigt, till skillnad mot allt som under många år hävdats i amerikansk managementlitteratur. Detta är ett unikt tillfälle då att ta del av Toyotas erfarenheter då personer från företagets högsta ledning mycket sällan redogjort för detta utåt.

Sunil Sinha leder Tata Groups Business Excellence arbete och är en av Tata Sons högsta chefer, dvs det bolag som kontrollerar hela Tata Group vilket är Indiens största bolag med 660 000 medarbetare. På konferensen Excellence Summit kommer Sunil att dela sina erfarenheter och berätta om hur Tata Group leder koncernen genom ett systematiskt förbättringsarbete.

Tom Johnstone var tidigare vd för SKF och är idag styrelseordförande för Husqvarna samt verkar inom styrelserna för bl a Volvo Cars, Investor och Wärtsilä. Tom har under många år varit en av Sveriges allra mest betydelsefulla ledare gällande systematiskt förbättringsarbete och kommer på konferensen att dela sina erfarenheter och tankar kring hur ett välfungerande kundfokuserat förbättringsarbete kan bedrivas och nå fina mätbara resultat.

Noriaki Kano är en av väldens mest kända kvalitetsexperter. Han har i många år varit verksam som professor vid Tokyo-universitetet och har dessutom haft en mycket aktiv roll i Japans näringsliv, bl a som medlem av Komatsus styrelse. Han kommer att tala om Kanomodellen och dess tillämpningar vid konferensen.

Elmer Corbin är chef för IBM Watson, som idag är världens mest kraftfulla datorsystem, samt ordförande för USA:s branschorganisation inom kvalitet (ASQ). Under konferensen Excellence Summit kommer Elmer att tala om hur framtidens datorteknik och digitalisering allt mer kommer att påverka hur vi arbetar med kvalitet samt hur detta i sin tur kommer att inverka på kvalitetsprofessionen.

Greg Watson har under många år utbildat ledare och kvalitetsprofessionella över hela världen samt skrivit en mängd böcker inom området. Tidigare i karriären har han suttit i ledningen för både Compaq och Xerox som kvalitetschef. På konferensen kommer Greg att redogöra för hur en verksamhet kan nå framgång genom att integrera systematiskt förbättringsarbete och innovation.

Excellence Summit kommer i framtiden att genomföras på Svenska Mässan i Göteborg vart annat år. Plattormen är den samma som arrangerat Kvalitetsmässan inom offentlig verksamhet framgångsrikt sedan 1989. I framtiden kommer följaktligen dessa två konferenser att genomföras omväxlande vart annat år. Excellence Summit primärt för näringsliv och Kvalitetsmässan primärt för offentlig verksamhet.

Läs mer på www.excellencesummit.se

Lars Sörqvist

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.