Sverige halkar efter i digitaliseringen

Digitalisering Sverige brukar ligga i världstopp när det gäller digitalisering. Men vi ligger efter våra grannländer när det gäller digitala verktyg inom ekonomihantering, enligt en ny jämförelse.

Sverige halkar efter i digitaliseringen
Businessperson Pushing Paper Documents Away And Working With Digital Documents On Computer Instead

Det är ekonomiprogramföretaget Visma Solutions som låtit göra en enkät bland företag i Finland, Sverige och Norge för att se i vilken mån de använder digitala verktyg.

Och här framkommer att pandemin snabbat på implementeringen av verktyg. Framför allt när det gäller digital signering; här ökade användningen med i genomsnitt 5,7 procentenheter. Men skillnaden är stora länderna emellan och allra mest används tjänsten i Finland.

Visserligen använde svenska företag ekonomiprogram i högre utsträckning (52 procent) än de norska (49 procent) före pandemin. Men, precis som när det gäller digital signering är Finland bäst i klassen. Och i alla andra jämförelser hamnar Sverige sist.

Redovisningsbyrån har kollen

Så varför halkar Sverige efter? Chefen för Vismas internationella SMB-grupp tror att det kan handla om att vi jobbar annorlunda. I Sverige är det fortfarande vanligt att företag överlåter all hantering av ekonomiprogram och bokföring till sin redovisningsbyrå. I Finland används programmen i stället oftare gemensamt av byrå och företag.

Finland var också snabbare med att introducera e-fakturor än både Sverige och Norge, år 2010 jämfört med år 2014. I Norge har man däremot varit mer aktiv med att sprida användningen av e-faktura.

915 företag i olika storlekar och branscher svarade på enkäten. De svarande har beslutsfattande roller i företagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.