Sverige leder nytt arbete för arbetsmiljöledning

ISO Nu ska ledningssystemstandarden för arbetsmiljö, OHSAS 18001, omvandlas till en internationell standard. Sverige blir det land som leder det internationella arbetet.

Sverige kommer att få stort inflytande över arbetet med att göra ledningssystemstandarden för arbetsmiljö till en internationell standard. Förhoppningen är att den nya arbetsmiljöstandarden får större spridning vilket leder till färre fall av arbetsrelaterad ohälsa.

SIS välkomnar nu svenska företag och organisationer att engagera sig och påverka innehållet i den kommande standarden. Man betonar att deltagande även ger tillgång till tidig information om förändringar som kan omsättas i den egna verksamheten.

Den nya standarden kommer att följa ISOs nya struktur för ledningssystemsstandarder, och kommer då att kunna användas tillsammans med till exempel standarden för miljöledning, ISO 14001 och kvalitetsledning, ISO 9001.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.