Sverige tar plats i internationellt handelssamarbete

Standard Som förste svensk har Peter Kronvall valts in IAF. Därmed har Swedac tunga poster inom alla tre samarbetsorganisationer för ackreditering.

Sverige tar plats i internationellt handelssamarbete
Hybridlösningar inom ackrediteringar kommer mer och mer, menar Peter Kronvall på Swedac.

Som förste svensk har Peter Kronvall valts in i IAF, den internationella samarbetsorganisationen för ackreditering av certifieringsorgan och blir en av styrelsens sex ledamöter.

Peter Kronvall har lång erfarenhet av ackreditering. Han har varit chef för Swedacs certifieringsenhet och har arbetat på myndigheten sedan 1994, idag med inriktning på utvecklings- och kommunikationsfrågor. Sedan fyra år tillbaka har han två andra betydande positioner i EA, som är den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Han sitter dels i EA:s verkställande kommitté och dels som ordförande för kommunikationskommittén.

I höstas utnämndes också Swedacs vice generaldirektör Merih Malmqvist till ordförande för ILAC, som är den internationella organisationen för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan. I och med Peter Kronvalls utnämning i IAF har alltså Swedac nu framträdande positioner inom samtliga tre samarbetsorganisationer för ackreditering, vilket är ovanligt.

– Det känns roligt att ha fått förtroendet. Jag hoppas kunna påverka utvecklingen av ackreditering och bidra till att samarbetet mellan IAF och ILAC blir ännu bättre, säger Peter Kronvall.

Fakta: IAF, International Accreditation Forum

Internationell samarbets­organisation som bland annat harmoniserar ackreditering av certifierings­organ och administrerar avtalet om ömsesidigt erkännande. Samarbetet syftar till att underlätta frihandel och ge en hög och jämn internationell kvalitet på varor och tjänster.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.