Sverige vill ha europeiskt skolnätverk

Utbildningskvalitet, stöd för nya lärare och bättre kompetensutveckling. Det var frågor som diskuterades när EUs utbildningsministrar samlades i Göteborg.

Stöd för nya lärare och kompetensutveckling stod i fokus under EUs informella ministermöte i Göteborg som leddes av utbildningsminister Jan Björklund.

– Det här är första gången som vi sitter ner i två dagar och bara diskuterar kvaliteten i utbildningen. Traditionellt har ju EU inte ägnat sig åt skolfrågor i någon större utsträckning, men jag tror att det finns anledning att tänka om. Skolan är av strategisk betydelse för Europas framtid, säger Jan Björklund.

Europeiskt nätverk

En av frågorna som togs upp var den höga medelåldern på lärarkåren och betydelsen av rekrytering av nya lärare samtidigt som kvaliteten i skolorna bibehålls. Därför uppmanade det svenska ordförandeskapet EU-kommissionen att komma med ett förslag på att skapa ett europeiskt nätverk för att förbättra vidareutbildning och att öka rörligheten för lärare. Jan Björklund lyfte fram att nyutexaminerade lärare behöver bättre stöd när de kommer ut i arbetslivet, och fick medhåll av EU-kommissionären för utbildning, kultur och ungdomsfrågor Ján Figel. Han menade att åtgärder på EU-nivå behövs för att fler länder ska inrätta stödprogram för nya lärare.

– I två tredjedelar av alla EU-länder finns det inga sådana program alls. De nya lärarna håller sig flytande för att de lärt sig simma, men inte så mycket mer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.