Sverigestudien 2014: Anställda söker bekräftelse

Arbetsmiljö Att bli sedd, uppskattad och få arbeta tillsammans med andra är de värderingar vi mest av allt vill ska prägla våra arbetsplatser. Men kunden är fortfarande lågt prioriterad. Det visar resultaten av Sverigestudien 2014.

Lagarbete, kostnadsjakt och ansvar är det som präglar svenska arbetsplatser, medan vi drömmer om att jobba i miljöer där anställdas engagemang, humor/glädje och erkännande av anställda råder.

Det visar årets upplaga av Sverigestudien som årligen kartlägger svenskarnas värderingar, både på personlig nivå och inom arbetslivet. Bland annat undersöker den vilken kultur som präglar dagens arbetsplatser och jämför det med hur drömarbetsplatsen skulle se ut.

Gapen ökar

Jämfört med förra året är förändringarna små på ett övergripande plan. På totalnivån är nio av tio ord på topp tio desamma. Men tittar man på regional nivå, så är skillnaderna större än vanligt. Stockholm tycks ha fått en i genomsnitt betydligt mer positiv och inkluderande arbetsplatskultur, medan Göteborgsregionen går åt motsatt håll med en kultur som i genomsnitt präglas mer av kortsiktighet, långa arbetstider och slutenhet jämfört med förra året.

Även skillnaderna mellan offentlig och privat sektor har blivit större. Förra året var sex av tio ord på topp tio gällande nuvarande värderingar desamma från dessa två perspektiv, i år är det endast fyra ord som är samma. Värderingarna som beskriver kulturen på arbetsplatser inom offentlig sektor är dessutom mer begränsande, medan ord som vinst, engagemang och entreprenörskap klättrat in på den privat sektorns tio-i-topp över nuvarande värderingar.

Anställdas hälsa viktigast

Även i år präglas våra önskade arbetsplatser av en stark vilja att bli sedd, uppskattad och få arbeta tillsammans med andra. Listan över önskvärda värderingar toppas av anställdas hälsa. Det är också den värdering där skillnaden är störst mellan nuvarande och önskad kultur. Trots att anställdas hälsa legat högt på önskelistan de senaste åren så fortsätter den värderingen att halka ned på listan över värderingar som präglar arbetsplatsen.

Den försvunna kunden som förbryllat tidigare års upplagor av Sverigestudien är fortfarande försvunnen. I år återfinns ordet kund/brukartillfredsställelse, på plats 57 gällande nuvarande värderingar, och plats 55 gällande önskade värderingar. I åtta av nio andra länder där man gör motsvarande studie anges kundtillfredsställelse som en av de tio viktigaste värderingarna.

Bakom Sverigestudien står organisationerna Preera, Skandia och Volvokoncernen. Länk till rapporten finns här.

Fakta

Sverigestudien 2014

Nuvarande värderingar 1. Lagarbete 2. Kostnadsjakt 3. Ansvar 4. Resultatinriktat 5. Humor/glädje 6. Hierarki 7. Engagemang 8. Samarbete (ny på tio-i-topp) 9. Förvirring 10. Kortsiktighet Önskvärda värderingar 1. Anställdas hälsa 2. Humor/glädje 3. Erkännande av anställda 4. Lagarbete 5. Ansvar 6. Balans hem/arbete (ny på tio-i-topp) 7. Ekonomisk stabilitet 8. Engagemang 9. Anpassningsbarhet 10. Kvalitet Största gapet mellan önskad och nuvarande värdering 1. Anställdas hälsa 2. Erkännande av anställda 3. Långsiktighet 4. Ekonomisk stabilitet 5. Balans hem/arbete 6. Öppen kommuikation 7. Humor/glädje 8. Respekt 9. Medarbetarengagemang 10. Lyhördhet

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.