SWEDAC får gott betyg av EA

SWEDAC klarade sig bra när European co-operation for Accreditation, EA, granskade SWEDAC:s verksamhet. Ett godkännande från EA är en förutsättning för SWEDAC:s deltagande i det europeiska och internationella erkännandeavtalet. Det innebär att resultat från ackrediterade kunder också godtas internationellt. Granskningen sker vart fjärde år och omfattar ackreditering av laboratorier och certifieringsorgan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.