SWEDAC får gott betyg av EA

SWEDAC klarade sig bra när European co-operation for Accreditation, EA, granskade SWEDAC:s verksamhet. Ett godkännande från EA är en förutsättning för SWEDAC:s deltagande i det europeiska och internationella erkännandeavtalet. Det innebär att resultat från ackrediterade kunder också godtas internationellt. Granskningen sker vart fjärde år och omfattar ackreditering av laboratorier och certifieringsorgan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.