Swedacs nya databas ska ge kunder bättre koll på avvikelser

Kvalitet Swedac utvecklar nu en databas som kan presentera data i grafer och diagram. Intresset för databasen är stort – och först ut i ett pilotprojekt är fordonsbranschen.

Swedacs nya databas ska ge kunder bättre koll på avvikelser
Fordonsbranschen först ut i Swedacs pilotprojekt. Foto: Stock Adobe

Nu finns alla underlag samlade i en databas från Swedacs bedömningsarbeten. Tanken är att alla kunder så småningom ska kunna få en tydligare bild av sina avvikelser och föra en dialog om trender inom sin bransch.

Arbetet med att bygga databasen har pågått under två år och innehåller nu data från alla om råden och ur alla källor från 2006 och framåt.

Just nu arbetar man med att ta fram verktyg för att presentera data i grafer och diagram, något som framöver kan bli material som Swedacs bedömare har med sig ut på tillsyn.

Fordonsbranschen pilotprojekt

– Grafik kan illustrera antalet avvikelser men kan också ge mer detaljerad information om vad inom en avvikelse som är återkommande. Det går att ta fram liknande underlag för en hel bransch. Vi vet redan nu att det finns intresse för det i fordonsbranschen, säger Helle Sörensen.

I ett pilotprojekt analyseras nu data just från fordonsbranschen.

– Antalet företag som arbetar med fordonsbesiktning är relativt begränsat. Därför är området tacksamt att arbeta med. Dessutom finns intresse både från enskilda företag och från branschen att kommunicera med Swedacs med data som underlag, säger Helle Sörensen på Swedac som driver bygget av databasen.

Nästa steg i projektet är att jobba med data för fler av de verksamhetsområden där Swedac utför tillsyn, som exempelvis laboratorier.

– Att jobba med fler områden skulle fortfarande vara en del i pilotstudierna av databasen. När den blir en del i Swedacs tillsynsarbete är ännu för tidigt att säga, säger Helle Sörensen.

Varsamma med data

Hon understryker också att Swedacs data aldrig kommer att bli helt öppna.

– Vi är varsamma med den data som genereras och med den data som kopplas till en enskild verksamhet. Swedacs data blir ett verktyg som används i dialogen mellan Swedac och de verksamheter vi bedömer. Branschanalyser kommer alltid att utföras på ett sådant sätt att ingen enskild aktör kan pekas ut, säger Helle Sörensen.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.