Swedsafe satsar på socialt ansvar

Att baka samman socialt ansvarstagande med frågor som kvalitet, miljö, säkerhet och leverantörsuppföljning ger bäst resultat. Det vet Swedsafe som arbetat med vägledningsstandarden.

Swedsafe satsar på socialt ansvar

Öronproppstillverkarna Swedsafe i skånska Höör har arbetat med standarden för socialt ansvarstagande, Iso 26000, i drygt två år. Bakgrunden till arbetet är till stor del vd:n Göran Bergs intresse för hållbarhetsfrågor men också möjligheten till att profilera sig på marknaden. Som ett första steg tog Swedsafe kontakt med konsultbolaget Goodpoint som analyserade verksamheten utifrån standardens sju huvudområden: verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor samt samhällsengagemang och utveckling.

Genomlysningen visade att Swedsafe till stor del redan arbetade efter Iso 26000, men att det fanns förbättringsområden. Bland annat har företaget sedan tidigare belöningssystem för arbetsledare men inte för de som har en direkt påverkan på utsläpp och resursförbrukning – de anställda inom produktion. Analysen visade också att Swedsafe inte behövde fokusera på alla sju områden i standarden. Istället har de valt de tre huvudpunkterna miljö, goda verksamhetsmetoder och samhällsengagemang.

– Vi valde att lägga extra kraft på miljö då det har en direkt koppling till kostnader, säger Göran Berg.

Miljö kopplat till kostnad

När det gäller miljöområdet har Swedsafe lagt störst fokus på att minska resursförbrukningen. Genom att mäta all typ av förbrukning, exempelvis vatten, energi och lösningsmedel får företaget koll på sina flöden.

– Det blir dessutom ett viktigt incitament till de anställda hur viktigt det är att arbeta med miljöfrågan. Kopplingen mellan miljö och kostnader blir väldigt tydlig, säger Göran Berg.

Swedsafe mäter också alla sina utsläpp och har genom olika satsningar nått nollutsläpp av spillvatten och lösningsmedel. Genom att göra olika åtgärder gällande ventilation har de en halverad energiförbrukning jämfört med liknande företag i samma lokaler. Nu tittar de även på att börja använda solvärme. Miljösatsningen har krävt en del investeringar men arbetet har också gett positiva resultat för arbetsmiljön i form av bland annat mindre damm.

Slussar in arbetslösa

Swedsafe har sedan de grundades 2005 jobbat med att hjälpa arbetslösa att ta ett första steg in på arbetsmarknaden. Detta arbete har förstärkts ytterligare i och med arbetet med Iso 26000. Bland annat har en av de produktionsansvariga fått i uppgift att introducera arbetslösa ungdomar hos företaget.

– De stannar i allt från tre veckor till ett år och de flesta gå sedan vidare till andra jobb. Vår målsättning är att slussa igenom dubbelt så många som vi har anställda i produktionen, det innebär arton ungdomar i år.

Swedsafe har även startat ett samarbete med lokala idrottsklubbar för att få ungdomar att ta klivet in i arbetslivet och de är också med i ett projekt med de lokala kommunerna för att få utlandsfödda personer att få arbete. Dessutom samarbetar de med två dagcenter så att de får hjälp av förståndshandikappade att packa om felpacketerade öronproppar.

– Vi minskar kassation och avfall och ser att arbetet ger de berörda självförtroende. Baksidan är att många menar att vi utnyttjar dessa personer. Det gör mig ledsen att vi inte kan jobba på detta sätt i Sverige. I Polen där vi också har verksamhet finns en annan syn på dessa typer av samarbeten, säger Göran Berg.

Alla frågor i ett

När arbetet drog igång gick de igenom företagets policy med de fjorton anställda. Inga nyheter, menar Göran Berg, som satsat på att bygga företaget på hållbar grund. Och istället för att prata om Iso 26000 eller socialt ansvarstagande jobbar de med att få det att bli en naturlig del av vardagen. För att lyckas har Swedsafe valt att låta frågor som bland annat miljö, kvalitet, socialt ansvar, leverantörsuppföljning verka i ett gemensamt system och låta samma sex personer arbeta med alla frågorna.

– Det blir långa möten med ett långt protokoll, men eftersom vi är en liten verksamhet går det inte att separera frågorna. Styrkan är att alla delar följs upp i en och samma verksamhetsmanual, konstaterar Göran Berg.

Han tycker inte att det har varit några problem att jobba med standarden som litet företag. Däremot menar han att det är svårt att den ofta känns mer anpassad för internationella förhållanden och att det krävs en anpassning till svenska förhållanden.

– Exempelvis barnarbete är en sådan fråga som inte är aktuell för svenska verksamheter. Vi får låga poäng på sådana frågor i verifieringen medan ett företag i Kina som erbjuder dusch och toalett till de medarbetare som bor i baracker kanske rankas högre. Det blir svårt att jämföra insatser, förklarar Göran Berg.

Fakta

Göran Bergs tips:

* Stanna upp och studera verksamheten med nya ögon. Ha frågor som; hur behandlar vi personalen och hur använder vi våra resurser, i bakhuvudet. * Vill ni ta ett större grepp om frågan låt en extern revisor titta på verksamheten. * Gör regelbundna verksamhetsronder tillsammans med medarbetarna. Följ hela flödet för att hitta konkreta förbättringsområden. Låt det generera i både stora och små idéer. * Jobba med Iso 26000 på samma sätt som ständiga förbättringar. Prioritera och börja med att göra många mindre förbättringar för att arbetet ska komma igång.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.