It-system kan göra vården bättre – om de används rätt

Förbättringsarbete En insats måste göras för att ändra it-systemen i vården. Det är slutsatsen i den nya rapporten, När vården blir it. Rapporten ger exempel på hur it rätt använt kan möjliggöra en jämlik och preventiv vård som på riktigt kan sätta patienten i fokus.

Mikrolabb i hemmet, datorer som ställer cancerdiagnoser, forskning som direkt kommer patienter till del och preventiv vård som utgår ifrån en hälsosimulator. Det är några exempel på hur vård och omsorg skulle kunna fungera och fortsätta utvecklas om man utnyttjade de möjligheter som informationsteknologin kan erbjuda.

Idag finns det en mängd it-lösningar som ska hjälpa hälso- och sjukvården med dokumentation, beslut och processhantering. Problemet är bara att de ofta fungerar så dåligt att de upplevs som hinder snarare än stöd och orsakar att patienter ramlar mellan stolarna. Författarna till rapporten, När vården blir it, utgiven av Institutet för framtidsstudier, menar att detta beror på en felaktig syn på vad it egentligen ska göra.

– Många av de problem som finns idag beror på att de som leder verksamheterna fortfarande inte har insett att god informationsförsörjning är själva grundförutsättningen för en patientcentrerad och jämlik vård. Ett genomtänkt och välfungerande it-system inte bara ökar möjligheterna att höja kvaliteten i den vård man levererar, utan kan också lösa finansierings- och rekryteringsproblem, säger Anders Ekholm, rapportförfattare och vice VD för Institutet för Framtidsstudier.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.