Tilltro till system och checklistor skadar kvaliteten

Det spelar ingen roll hur många checklistor och ledningssystem man bockar av om det inte den rätta kulturen och inställningen finns. Det skriver konsulten Gunnar Rundgren i dagens debatt i SVD.

Tilltro till system och checklistor skadar kvaliteten

När Gunnar Rundgrens egen mamma lades in för palliativ vård insåg han hur vi sätter tilltro till olika typer av ledningssystem istället för att betona det personliga ansvaret och engagemanget. Fördragna persienner trots önskan om att få titta ut. Ständigt påslagen tv. Noggrann logg över vätska. Men inget fokus på patientens vilja och problem med att få i sig vätskan.

”Det är dags att avslöja kvalitetssäkringsreligionen som bara en av många flugor inom organisationsstyrning och ledning. Mina invändningar bygger på tre grunder. För det första bygger systemen på felaktiga antaganden. För det andra saknas det vetenskaplig grund för att slå fast att kvalitetssäkring levererar det man påstår och för det tredje att även om den faktiskt skulle ha vissa positiva effekter så uppväger de inte de mycket stora insatser som behövs för att införa systemen. Jag själv har arbetat med certifiering, ackreditering och revision i tjugo år och har infört kvalitetsledningssystem och kvalitetssäkring i ett flertal organisationer. I de flesta fall har det varit frustrerande, resultaten har varit blygsamma och ibland rent negativa”, skriver Gunnar Rundgren.

Enligt honom har politiker rentvått sina händer genom att kräva kvalitetssäkring eller certifiering när tjänster köps in. Och han menar att den forskning som finns på området är bristfällig och att undersökningar som visar på fördelar med system ofta baseras på intervjuer med bland andra kvalitetsansvariga, konsulter, revisorer och certifierare. ”De är lika objektiva som om man ber prästerna utvärdera de egna pastoraten. De få vetenskapliga rapporterna visar oftast små resultat, om några alls.”

Gunnar Rundgren menar att kvalitetsystem bygger på åsikten om att folk presterar bättre om de blir tillsagda vad och hur de ska göra något istället för att ha motivation och frihet att förstå varför. Något han anser både är en trist människosyn och lätt blir självuppfyllande eftersom betoningen på checklistor och kvalitetsmått gör att det blir de som är viktiga och inte verksamhetens egentliga syften och mål.

Läs hela debatten här: www.svd.se/opinion/brannpunkt/checklistor-ingen-garanti-for-bra-vard_7843798.svd

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.