Sis om sällsynta kommuncertifieringar: ”Viktigast att standarder används”

Ledningssystem Njae, det är inte särskilt många kommuner som är certifierade mot Iso 9001 eller 14001. Men huvudsaken är att standarder används, säger avdelningschefen Sarah Sim.

Sis om sällsynta kommuncertifieringar: ”Viktigast att standarder används”
Sarah Sim är avdelningschef på Svenska institutet för standarder (Sis). Foto: Adobe Stock/ Sis

Kvalitetsmagasinet bad samtliga 290 kommuner att svara på en enkät om standarderna Iso 9001 och Iso 14001, för att ta reda på hur många som är certifierade. 99 kommuner svarade, och två av dem var certifierade mot Iso 9001. Fem var certifierade mot Iso 14001.

Sarah Sim, avdelningschef på Svenska institutet för standarder (Sis), säger att Sis inte har tillräcklig insyn i användningen av standarder, men att institutet har börjat skapa sig en bild sedan 2023.

– Vi har börjat fråga de som köper standarder av oss om de upplevs som användbara, säger Sarah Sim.

”Outnyttjade värden”

Sis senaste bokslut visade att allt fler köper standarder, men i ett pressmeddelande yttrade sig försäljningschefen Christer Jangel om sektorerna där användningen är låg.

– Jag skulle säga att användandet fortfarande är lågt om man betänker hur standarder kan bidra till att förbättra en organisations kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet. Kommuner, regioner och småföretag är exempel på verksamheter där standarder fortfarande rymmer stora underutnyttjade värden, sade han.

Sarah Sim menar att användning av standarder är viktigare än certifiering.

– Jag tänker att det hade varit intressant att fråga ifall kommunerna drar nytta av standarderna, oavsett om de är certifierade eller ej. Kvalitetsstämpeln är positiv, men utifrån vårt perspektiv är det viktigare att standarden används och gör nytta. Sen är det upp till kommunerna vilken väg de väljer, säger hon.

2015 års version av Iso 9001 är lättare att tillämpa på många olika organisationer jämfört med tidigare versioner – och ändå uttrycker vissa kommuner att den inte är för dem. Hur ser du på det?

– Jag är ingen expert på 9001, men till att börja med är den generisk vilket betyder att man måste ta in den i sin egen verksamhet. Den håller på att revideras, så vi välkomnar alla möjliga intressenter.

Vad har du att säga om SKR:s uttalande, om att Iso ses som verktyg från 90-talet?

– Jag vet inte vad hon grundar sin synpunkt i, så jag har svårt att uttala mig om det. Det är många organisationer som använder sig av Iso, och utifrån era artiklar märker man att kommuner drar nytta av standardisering. Kvalitetsledningssystem hjälper kommuner att stärka verksamheten, så det finns en uppenbar nytta, avslutar Sarah Sim.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.