It-system i vården utmanar hierarkierna

Företagskultur Införandet av nya it-system i svensk hälso- och sjukvård rör om i djupt rotade värderingar visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Införandet av it-system i vården går trögt. Ofta klagar man på att tekniken inte är användarvänlig och att systemen inte kan prata med varandra. Dessutom sägs de nya systemen skapa merarbete istället för att effektivisera arbetet.

Men bristande förståelse för hur systemen rör om i det sociala samspelet, där makt och yrkesstolthet spelar en viktig roll, kan också vara en del av förklaringen.

Lina Nilsson har i sin avhandling studerat hur sociala utmaningar såsom makt, yrkesstolthet och möten bidrar till att stora, tröga organisationer såsom hälso- och sjukvårdsorganisationer inte hinner med i den snabba samhällsutvecklingen. Hon konstaterar att it-systemen förändrar den hierarki som personalen känner sig trygg i.

En vanlig kommentar bland sjukvårdspersonal är att de inte har tid att lära sig att använda it-systemen. Men det är att förenkla situationen, tycker Lina Nilsson.

– Att säga att man inte har tid att lära sig använda it-systemen kan stå för känslor av okunskap, rädsla eller brist på engagemang från organisationen, menar Lina Nilsson. När it-system ska införas måste hänsyn tas till det sociala spelet mellan människor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.