Systematik i innovationsarbetet ger långsiktigt värdeskapande

Innovation Innovation kan ibland felaktigt förknippas med planlöst idéskapande och plötsliga snilleblixtar. Men för att innovationsarbetet verkligen ska leda till långsiktigt och kontinuerligt värdeskapande krävs systematik och struktur. Inom Iso pågår nu arbetet med att ta fram en kravstandard för innovationsledningssystem.

Systematik i innovationsarbetet ger långsiktigt värdeskapande
För att nå framgång i innovationsarbetet krävs systematik. Foto: Stock Adobe.

Sverige är sedan generationer tillbaka världsberömt för sina klassiska innovationer, som till exempel skiftnyckeln och blixtlåset. Och fortfarande håller vi ställningarna som ett av världens mest innovativa länder. I den senaste rankningen Global Innovation Index från FN:s immaterialrättsorganisation WIPO hamnade Sverige återigen på en andra plats efter Schweiz och före USA.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– För en organisation som vill fortsätta vara relevant så är innovationsarbete ett givet inslag i verksamheten. Inte minst digitaliseringen har blivit en möjliggörare för innovation och därmed ökat värdeskapande, säger Ingrid Kihlander, senior forskare inom innovationsledning på RISE.

Ingrid Kihlander, senior forskare på RISE.
Ingrid Kihlander, senior forskare på RISE.

Mjuka och hårda frågor

Men för att de resurser som satsas ska utmynna i konkreta resultat gäller det att ta sig an innovationsarbetet med en helhetssyn och systemansats, betonar hon.

– Det handlar om att kunna hantera både ”mjuka” och ”hårda” frågor, förklarar Ingrid Kihlander. Vad händer i omvärlden? Hur ser ledarskapet ut? Hur planerar vi och avsätter resurser? Vad har vi för metoder och processer som ger stöd för att identifiera möjligheter, skapa och validera koncept samt utveckla och implementera lösningar? Hur utvärderar och följer vi upp helheten?

Struktur och systematik

Enligt Ingrid Kihlander finns inget motsatsförhållande mellan innovation respektive struktur och systematik – snarare tvärtom. Genom att bygga upp tydliga system, processer, expertis och ledarskap främjas innovationsarbetet.

– Samtidigt gäller det att inte gå i fällan och detaljstyra, utan snarare med hjälp av struktur skapa utrymme för utforskande och lärande, även kring experiment och koncept som vi väljer att inte gå vidare med för stunden. Och eftersom det är en stor del osäkerhet kopplat till framtiden behövs stöd för att leda och då är ett ramverk kring innovationsledning till stor hjälp, säger hon.

Elisabet Spross, som är innovationsledare på Sweco, betonar också vikten av att arbeta systematiskt, processorienterat och uthålligt för att nå framgång med innovation.

– Enligt en studie av McKinsey anser 84 procent av globala ledare att innovation är mycket viktigt, men hela 94 procent är missnöjda med sina innovationsresultat. Detta beror på avsaknaden av ett systematiskt innovationsarbete. Det behöver finnas rätt typ av kompetens för att leda processerna, det vill säga innovationsledare, och rätt typ av ledarskap överlag för att leda i förändring och under höga grader av osäkerhet, säger hon.

Elisabet Spross, innovationsledare på Sweco.
Elisabet Spross, innovationsledare på Sweco.

Vägledande standard

Redan 2013 inleddes arbetet inom Iso med att ta fram standarder för innovationsledning utifrån de specifikationer som tagits fram på europanivå några år tidigare. I 56000-serien ingår bland annat definitioner (56000) samt vägledning kring innovationsledningssystem (56002).

– Det finns visserligen en rad modeller för innovationsledning. Men en styrka med ett ramverk i form av Iso-dokument är den internationella förankringen. Det har tagits fram av medverkande från olika delar av världen och olika typer av organisationer. Med gemensamma definitioner underlättas samverkan över organisationsgränserna, men även på individnivå har det ett värde genom att säkra att var och en lägger samma innehåll i innovationsbegreppen, förklarar Ingrid Kihlander.

Samma struktur som Iso 9001

Sedan en tid tillbaka pågår även arbetet inom Iso med att ta fram en kravstandard (Iso 56001) för innovationsledningssystem. Standarden ska kunna användas för certifiering och kommer att följa ”high level structure”, alltså den ”mall” som numera är gemensam för alla ledningssystemstandarder. Därmed blir den möjlig att integrera med till exempel Iso 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) och 45001 (arbetsmiljö) i samma ledningssystem.

Krav vid upphandling

Elisabet Spross, som sitter i den svenska spegelkommittén TK 532, är övertygad om att kravstandarden kommer att tillämpas inom både privat och offentlig sektor, bland annat som krav vid upphandling.

– Många kunder har i dag svårt att kravställa på innovation eftersom man inte vet vad man ska kravställa på. Det går förstås att ställa krav på att leverantören till exempel har en innovationsledare eller en process för att ta idéer till värdeskapande nya lösningar. Men genom att kravställa utifrån en certifiering blir det enklare. Certifieringen blir ett betyg på att leverantören har allt det och mer därtill på plats, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste