Ta omvärldsbevakningen på allvar – 5 steg till förbättringar

Omvärldsbevakning Ta omvärldsbevakningen på allvar och analysera omvärldsfaktorerna – inte bara i tider av kris och kaos, utan kontinuerligt, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det menar experten som ger fem tips för bättre omvärldsbevakning.

Ta omvärldsbevakningen på allvar  – 5 steg till förbättringar
Egentligen kom coronakrisen inte som en överraskning för den som gjort sin hemläxa med omvärldsbevakning menar, John Saldin, Canea.

Gör omvärldsbevakningen till den del av kvalitetsarbetet. I tider av kris ställs många frågor på sin spets och det gäller att hela tiden hålla ett öga på omvärlden. Standarderna för ledningssystem ställer också krav på omvärldsbevakning och analys av vilka interna och externa faktorer som kan påverka organisationens syfte och strategiska inriktning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Inte i mannaminne har omvärlden varit så oförutsägbar som nu. Ingen kunde väl ana att coronapandemin skulle slå så hårt och bli så långvarig. Eller…?

– Egentligen kom den inte som en överraskning för den som gjort sin hemläxa med omvärldsbevakning. Flera varningssignaler har kommit på senare år om att en influensapandemi var i antågande. Redan Barack Obama satte på sin tid upp ett program för pandemier och pekade till och med ut Kina som främsta smittkälla, säger John Saldin, ansvarig för strategiområdet på konsultbolaget Canea Partner Group.

Krav i standarder

John Saldin betonar vikten av att ta omvärldsbevakningen på allvar och analysera omvärldsfaktorerna – inte bara i tider av kris och kaos, utan kontinuerligt, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

I ledningssystemsstandarder som Iso 9001 och 14001 ställs också krav på att certifierade organisationer bedriver omvärldsbevakning – även om kraven är övergripande och allmänt hållna.

I kapitel 4.1 talas om krav på granskning av externa och interna frågor som är relevanta för organisationens syfte och strategiska inriktning. Kapitel 4.2 handlar om att förstå intressenterna och förväntningarna de har på organisationen.

– Standarderna ger ingen tydlig guidning eller ställer specifika krav på hur omvärldsbevakningen ska gå till. Varje organisation måste skapa sin egen modell utifrån verksamhetens syfte och mål, säger han.

Strategisk inriktning

En grundpelare är ändå att omvärldsbevakningen har koppling till organisationens strategiska inriktning. Vilken är visionen? Vilka är målen? Vad är det som påverkar företagets kurs framåt? Hot och möjligheter?

– Så länge det finns en korrelation mellan den strategiska inriktningen och omvärldsbevakningen uppfyller man kraven i standarderna, förklarar John Saldin.

Men även om omvärldsbevakningen kan utformas efter eget huvud kan några etablerade managementmodeller ge gott stöd i planeringsarbetet. Ett sådant är PEST-modellen, en strukturerad modell för att identifiera politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska makrofaktorer. Ett annat är Porters femkraftsmodell (Porter´s five forces) som bland annat har till uppgift att beskriva marknadsdynamiken i en viss bransch.

– Med utgångspunkt från den strategiska inriktningen handlar det helt enkelt om att försöka förstå intressenterna, vilka frågor som är viktiga för dem och vilka förväntningar de har på organisationen, säger John Saldin.

Det räcker inte att gissa sig till deras svar. Kontakta intressenterna och gör djupintervjuer med dem.

Vilka som är intressenterna beror givetvis på verksamhetens art. Men det kan handla om allt från kunder och leverantörer till ägare, medarbetare, fackföreningar, investerare och branschorganisationer.

– Det räcker inte att gissa sig till deras svar. Kontakta intressenterna och gör djupintervjuer med dem, råder John Saldin. Vad tycker de är viktigt? Hur påverkas de av vårt företag och vi av dem? Vilka gemensamma målbilder har vi? Vad behöver vi ha för att få affären på plats? Ju mer kunskap du har om intressenterna, desto mer tillförlitlig blir omvärldsanalysen.

Enligt John Saldin har omvärldsbevakningen och -analysen många gemensamma nämnare med en traditionell marknadsundersökning.

– Skillnaden är att omvärldsbevakningen är ännu mer övergripande och även tar hänsyn till andra makrofaktorer, som till exempel lagstiftning och andra regelverk som påverkar verksamheten, säger han.

Glöm inte produktutvecklingen

Försumma heller inte områden som strategisk produktutveckling, uppmanar han. Inom framförallt mjukvaruindustrin, men även traditionell industri, pågår en omställning till en tjänstemodell, där företaget behåller ägandet av produkten, men säljer tjänsten.

– Företag som funderar i de banorna kan behöva pejla intresset inte bara bland kunderna – även banker och andra finansbolag kan säkert ha åsikter om upplägget, betonar John Saldin.

Kontinuitetsplanering

Ett område som traditionellt inte ingår i omvärldsbevakningen och – analysen är kontinuitetsplaneringen. Men med coronakrisen har det blivit allt viktigare att analysera ”worst case scenario” och upprätta en plan för hur driften kan säkras om verksamheten utsätts för allvarliga störningar, menar John Saldin.

– Kontinuitetsplanering och omvärldsbevakning är ”same same but different”. Om man lägger ihop omvärldsbevakning med scenarioplanering får man en bra bild av vad som behövs för att företaget ska fungera i alla lägen, förklarar John Saldin.

Nu gäller det verkligen att använda fantasin och tänka utanför boxen för att skaffa sig beredskap för alla tänkbara scenarier.

Under en tid arbetade John Saldin på ett departement i Australien, där en hagelstorm förstörde taket på byggnaden där 5 000 personer arbetade. Tre dagar senare kunde man flytta in i nya lokaler med uppkopplade telefoner och datorer.

– Det var resultatet av föredömlig kontinuitetsplanering, påpekar han.

Varierad frekvens

Hur ofta ska då omvärldsbevakningen och -analysen genomföras? Frekvensen kan givetvis skifta beroende på hur snabbt verksamheten förändras. I mer trögrörliga branscher, som till exempel basindustrin, kan det räcka med ett större omtag någon gång om året, medan det i snabbrörliga branscher kan behövas uppdateringar betydligt oftare än så.

– De som är ”best-in-class” bland mina kunder har ett flertal tidpunkter per år då man studerar omvärldsfaktorerna, säger John Saldin.

John Saldin betonar vikten av att på allvar ta tag i omvärldsbevakningen och – analysen till följd av coronakrisen.

– Det är ett tuffare klimat nu. Tidigare har det gått bra att köra med 60 procents effektivitet. Men nu sållas agnarna från vetet. De som verkligen förstår sina kunder och andra intressenter tillhör vinnarna, medan andra slås ut. Nu gäller det verkligen att använda fantasin och tänka utanför boxen för att skaffa sig beredskap för alla tänkbara scenarier, säger han.

5 tips på bra omvärldsbevakning

  1. Identifiera vad som är viktigt – för både interna och externa intressenter. Med tydliga mål och tydlig strategi/strategisk inriktning blir det enklare.
  2. Involvera hela organisationen i bevakningen. Se till att alla förstår hur viktigt det är och säkerställ att det finns en feedback-loop på plats för att tillvarata informationen.
  3. Använd automatiserade tjänster för till exempel medie- och nyhetsbevakning, som till exempel Google Alerts, och för nyckeltalsanalyser. Data behöver vara validerad och helst komma från flera oberoende källor innan man agerar på den.
  4. Sätt upp frågan med omvärldsbevakning på alla styrelse- och ledningsgruppsmöten. Vad har hänt och händer? Hur svarar vi på detta?
  5. Tänk agilt – betrakta förändringar i omvärlden som möjligheter att utnyttja.

Vägledning för Iso 9001:2015 inklusive frågor och svar. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.