Ta vara på nej-sägarna

Bromskloss och bakåtsträvare, eller guldkornet i förändringsarbetet? Med rätt bemötande kan nej-sägaren bli den viktigaste kraften för att lyckas.

Chefen har kallat till möte. Det finns vissa saker som inte fungerar i arbetsgruppen och nu har han efter mycket funderande på sin kammare kommit fram till en lösning på problemet. Men istället för jubelrop blir bemötandet negativa kommentarer. ”Det där kommer aldrig att fungera”.

Redan här kör förändringsprocessen fast. Eller? Istället för att se nej-sägaren som ett motstånd som måste övervinnas kan de negativa kommentarerna och farhågorna användas som en motor för att få igång engagemanget för förändringsprocessen.

– Nej-sägarna är viktiga resurser. Ofta sitter de på en gedigen erfarenhet och kunskap om hur företaget fungerar. Främsta orsaken till motståndet är att de är rädda att rasera det som fungerar bra, säger Lars Hornborg, konsult med lång erfarenhet av förändringsarbete som menar att det i grunden handlar om tillit och förtroende.

Ventilera alla farhågor

Men hur agerar då idealchefen för att vända motståndet till något positivt?

– Chefen samlar personalen direkt och presenterar sin idé till förändring: ”Så här skulle jag vilja att det fungerade”. Sedan tar han hjälp av medarbetarna för att lägga upp färdplanen, lyfta alla tankar om vad som kan gå fel på vägen och hur de ska agera för att undvika dem, tipsar Lars Hornborg.

Han kallar metodiken för probleminvertering, alltså att invertera problem till kloka riktlinjer, värderingar och vägval. En idé är att börja med slutet och fråga medarbetarna: Hur skulle det se ut om jag som chef hade tänkt på allt i det här projektet? Det viktiga är att chefen ställer frågan utifrån en ärlig avsikt att få hjälp i förändringen, inte att bara ge alla en chans att yttra sig.

Lars Hornborg konstaterar att detta kräver både mod och en trygghet i ledarskapet. Många chefer tror att de måste lösa alla problem själva, att det är ett svaghetstecken att fråga andra om hjälp. Men samtidigt är det omöjligt för chefen eller ledningsgruppen att tänka på allt. Det finns därför mycket att vinna på att ta med de som är ytterst berörda av projektet redan från början.

– Det är bättre att involvera alla innan man lägger fast inriktning och tidplan. Ofta kommer det fram bra synpunkter som man själv inte tänkt på, säger han och poängterar att det också gör projektet till en gemensam satsning som alla är delaktiga i.

Fakta

En dold resurs

Nej-sägaren:

– Sitter ofta på gedigen kunskap om organisationen och hur den fungerar

– Är en noggrann och kvalitetsangelägen person

– Är mån om att arbetssätt och processer fungerar på bästa sätt

– Kan se farhågor som är bra att ha med sig i förändringsarbetet

Motstånd bygger ofta på:

– Misstro

– Rädsla att förändringen leder till försämring

– Rädsla att förändringen misslyckas

– Osäkerhet i vad förändringen innebär i form av nya arbetsuppgifter eller nya arbetslag

– Känsla av att inte vara delaktig utan tvingas in i förändringar

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.