Tala klarspråk!

Att skriva enkelt och begripligt är viktigt för en välmående verksamhet. Men hur gör man? I den reviderade upplagan av boken Klarspråk i socialtjänsten. Hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler, får läsaren inblick i hur man gör dokumentationen överskådlig och lättläst.

Även om boken riktar sig till just socialtjänsten kan flera av exemplen säkerligen vara lärorika även för de som jobbar i övriga offentliga verksamheter.

Boken ges ut av Gothia Förlag och är skriven av språkkonsulterna Kerstin Lundin och Åsa Wedin, som utbildar kommuner och myndigheter i språkfrågor.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.