Tala så att andra lyssnar

Retorik blir allt viktigare för chefernas kommunikation med medarbetarna. Men hur ska man tala för att bli förstådd?

En väsentlig del av dagens ledarskap består av att kommunicera med medarbetarna för att skapa förståelse, delaktighet och övertygelse kring olika åtgärder. Därför har kommunikationsförmåga, eller retorik, fått förnyad aktualitet och en tydlig koppling till ledarskap.

Retoriken har sitt ursprung i antiken och dess störste vältalare lär ha varit Demosthenes ca 300 f Kr. Också Cicero anses ha varit en stor talare. I modern tid minns många av oss lite äldre Martin Luther Kings tal ”I have a dream…” och den amerikanske presidenten John F. Kennedys installationstal ”Do not ask what your country can do to you, but ask what can you do for your country…”. I Sverige tillhör Olof Palme, Göran Persson och Bodil Jönsson de namn som brukar nämnas i samband med god talekonst.

Vänder sig till kvinnor

Retorik skall bygga på etos – logos – patos; ord som kommer från grekiskan. Etos handlar om karaktären hos den som ska tala och vikten av att bjuda på sig själv, och utnyttja kroppsspråket. Logos är kopplat till språket, dvs hur man lägger upp det man säger och hur man uttrycker det. Patos handlar till stor del om förmågan att visa och väcka känslor hos lyssnaren och därmed påverka åhörarna.

Bokens huvudmål är att ”fler ska våga yttra sig och därmed höras i debatten”. Författarna vänder sig speciellt till kvinnor och säger exempelvis att ”vi hoppas framför allt att vår bok ska inspirera kvinnor att ta till orda”. Mona Sahlin, som är medförfattare, är ju själv ett utmärkt exempel på en kvinna med god retorisk förmåga. Hon säger också att ”jag älskade muntlig framställning i skolan. Muntliga redovisningar och föredrag var roligare än allt annat.”

Bra exempel

Boken behandlar utförligt hela kedjan från val av ämne, hur jag förbereder själva talet, hur jag ska framföra det på ett bra sätt och hur olika hjälpmedel kan användas för att förstärka effekten. Den inleds med en kort beskrivning av retorikens historia. I slutet återges ett att antal välkända tal, däribland Mona Sahlins eget ”time-out-tal” i samband med den så kallade Toblerone-affären, Birgitta Dahls tal till Prinsessan Victoria på hennes 18-årsdag och Martin Luther Kings medborgarrättstal.

Med hjälp av Mona Sahlins erfarenheter och andra exempel, många från politikens värld, ger författarna tips om hur alla kan utveckla sin förmåga att tala och argumentera. Framställningen är konkret och beskriver väl hur man förbereder tal och levandegör sitt språk. Boken är välskriven och angelägen, även om jag vid några tillfällen fick en känsla av upprepning och att budskapet kanske kunnat formuleras något kortare. Den innehåller, helt naturligt, inga nyheter, men trycker på ett bra sätt på väsentliga punkter ur retoriken och illustrerar dem med väl valda exempel.

Fakta

Tala så alla lyssnar och förstår

Författare: Lena Josefsson och Mona Sahlin

Förlag: Hjalmarson & Högberg, Stockholm 2002

ISBN 91-89080-63-7

Antal sidor: 180

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste