Talangjakten i fokus på SPP

Arbetsgivarvarumärke Pensionsbolaget SPP har lyft upp rekrytering som ett högt prioriterat fokusområde. Nyligen anställdes en så kallad talent acquisition specialist med uppdrag att hitta de bästa talangerna på marknaden.


Talangjakten i fokus på SPP

SPP, som ingår i den norska koncernen Storebrand, har drygt 450 medarbetare, varav majoriteten finns på huvudkontoret på Vasagatan i Stockholm. Kärnverksamheten utgörs av tjänstepensionlösningar, men organisationen består också av en mängd andra yrkesroller inom till exempel försäljning, it, kapitalförvaltning, HR och administration.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det innebär att vi ständigt har ett brett rekryteringsbehov till olika delar av verksamheten. För tillfället söker vi till exempel medarbetare till it och vår förmedlarservice, förklarar Helena Sandin, som är HR-chef.

På senare år ligger ett stort fokus på innovation och digitalisering och ambitionen är att varje ny kandidat som rekryteras, oavsett grundkompetens och verksamhetsområde, ska kunna bidra med nytta till det arbetet. Men även på SPP märker man att konkurrensen om de rätta talangerna har hårdnat.

– ”The war for talents” blir allt tuffare. Det gäller att hela tiden lyfta fram våra värderingar och synas i rätt kanaler för att locka kandidater. Just nu lägger vi till exempel mycket arbete på att bygga upp en attraktiv karriärsida på LinkedIn för att profilera vårt varumärke, säger Lovisa Stehn, som nyligen anställdes som talent acquisition specialist.

Utvärdering av kompetensbehovet

Som talent acquisition specialist har Lovisa Stehn till uppdrag att utveckla rekryteringsprocessen med sikte på att hitta de bästa talangerna på marknaden. Och det är inte alltid fråga om ersättningsrekryteringar, det vill säga att söka en ny kandidat med samma profil som den tidigare medarbetaren. För varje rekrytering som genomförs utvärderas kompetensbehovet – nu och framåt i tiden.

– De flesta rekryteringarna är visserligen kopplade till ett specifikt behov. Men därmed inte sagt att vi stirrar oss blinda på vad vi haft tidigare. Vi försöker hela tiden tänka steget längre och om vi ser att en viss kandidat på sikt har potential att växa in i en annan typ av roll kan han eller hon vara intressant för oss, säger Lovisa Stehn.

Läs även: 4 nyckelfrågor för en framgångsrik rekrytering.

En grundpelare i SPPs rekryteringsprocess som blivit allt viktigare är det strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket – employer branding. Många, inte minst i den yngre generationen – generation Y och millenniels – väljer arbetsgivare med grundvärderingar som överensstämmer med de egna.

– De drivs av högre syften och vill känna att de kan göra skillnad. Som pensionsbolag har vi stor makt att påverka världen genom placeringen av vårt pensionskapital, förklarar Helena Sandin.

Mest hållbara varumärke

I november förra året utsågs SPP till pensionsbranschens mest hållbara varumärke i Nordens största varumärkesundersökning om hållbarhet – ”Sustainable Brand Index B2B”. Det är en kvalitetsstämpel som väger tungt i rekryteringsprocessen, menar Lovisa Stehn.

– Den visar att det inte bara är ord, utan att vi tar hållbarhet på största allvar och gör något i praktisk handling.

Läs även: Flexibelt arbete lockar de bästa talangerna.

Men även SPPs egna medarbetare har en nyckelroll genom att vara goda ambassadörer och bidra till att rätt kandidater rekryteras.

– Högsta ledningen är tydlig med att rekrytering är en nyckeluppgift och förväntar sig att alla våra chefer följer utvecklingen inom sina respektive områden. Även om det inte är aktuellt med någon rekrytering i dagsläget ska cheferna i alla fall veta var de bästa talangerna finns när behoven uppstår, understryker Helena Sandin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.