Tandvården i topp

Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdheten inom offentlig sektor är nu klar. Svenska folket är mest nöjda med tandvården. Den offentlig sjukvården får något försämrade betyg, medan den privat drivna sjukvården håller ställningarna.

Tandvården ligger i topp bland alla samhällsområden som nu studerats i Svenskt kvalitetsindex undersökning. Privattandläkarna får bättre betyg än folktandvården. Den offentligt drivna sjukvården sjunker något i nöjdhet, men har fortfarande hög kvalitet enligt patienterna. Privat öppenvård behåller en tätposition. Kundnöjdheten med gymnasieskolan är fortsatt på en hög nivå enligt eleverna. Också grundskolan får goda kvalitetsbetyg och högskolan har blivit en aning bättre enligt studenterna.

För förskolan har kundnöjdheten sjunkit i år enligt föräldrarna och nöjdheten har också minskat en aning för serviceboende. Här är det främst de anhöriga som svarar för sänkta betyg. Skatteverket får höjda betyg för sin verksamhet, såväl vad gäller myndighetsutövningen som i servicehänseende.

Detta är några av de resultat som redovisas i den senaste analysen från Svenskt Kvalitetsindex. Undersökningen beskriver brukarnas värdering av centrala samhällsområden hösten 2005.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.