Tänk utanför boxen – jobba inom ramarna

Blogg Ramar ska inte hämma verksamheten, utan främja den. ISO:s ledningssystem sätter till exempel ramar som styr upp arbetet, samtidigt som det lämnar utrymme för idéer och innovation.

Tänk utanför boxen – jobba inom ramarna
Ulrika Edholm och Bengt Rydstedt, SIS.

För att styra och prioritera i verksamheten söker många organisationer balans mellan tre faktorer: Kvalitet – Tid – Resurser. Det är en väletablerad och kraftfull grundmodell för projekt och aktiviteter på alla nivåer. Projekttriangeln kan också vara bra att ha i bakhuvudet om en kollega får feeling och plötsligt vill dra i gång ett nytt projekt med en färdig målsättning, men inte så mycket mer att hålla sig i.

Om just du fick förtroendet att skapa stordåden, är det läge för dig och organisationen att snabbt som attan och på ett smidigt sätt ta en dialog om hur förväntningarna på resultatet ser ut, vilka som faktiskt ska göra jobbet och när det ska vara klart. Här krävs lite fingertoppskänsla, för att inte hämma kollegans vilja att fortsätta lyfta idéer även framöver.

Vi ser också tre andra faktorer som verksamheten kan balanseras och styras med: Idéer – Ramar – Fokus. I en dynamisk miljö kan medarbetarna lyfta sina lysande idéer och se dem förverkligas i nya produkter och tjänster, ifall de omfamnas av kollektivet. Balans mellan olika samverkande faktorer kan bidra till långsiktig framgång för organisationen.

Som en del av kvalitetsarbetet är mätning och uppföljning ett naturligt fokusområde. Hur ser sambandet ut mellan nöjd-kundenkäter och nya djärva utvecklingssprång? Finns det en motsättning mellan stegvisa förbättringar och helt nyskapande affärer, eller är det olika sidor av samma mynt?

Hur arbetar din organisation för att ge utrymme åt idéer och innovation? Hur skapar ni en kultur där det är okej att pröva nya saker och det finns möjlighet att experimentera och utvecklas, samtidigt som ni håller er inom överenskomna ramar och planerade mål? Hör gärna av dig till oss, vi är nyfikna på denna dynamik och vill gärna höra om hur din organisation arbetar.

På Kvalitetsmagasinet Live i november berättade svenska IT- och logistikföretaget Centiro om hur de arbetar snabbfotat, men ändå uppstyrt, efter ett tiotal ledningssystemsstandarder. De har lagt sig på en bra nivå som bidragit till en enormt stark tillväxt och innovationsförmåga. Därtill leder de också arbetet med nya globala standarder inom strategiska områden.

ISO:s ledningssystem är skapta för att sätta ramar för verksamheten utan att bromsa möjligheten till innovation. De fungerar lika bra för alla organisationer, oavsett storlek och förändringstakt. Kanske är det ISO:s konsensusdrivna förhandlingsmodell, med input från samhällets olika parter, som gör att standarderna blir användbara för alla organisationer, samt att de tillåter snabbhet, kreativitet och flexibilitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.