Tankar för perspektiv

Hur är du egentligen som chef? Här får läsaren en chans att reflektera över sin roll som chef och de val som formar ledarskapet. Boken tar sin utgångspunkt i några typiska vägval som en chef ställs inför.

Att vara chef med rätt och skyldighet att välja är ett ansvar som förpliktigar. Valen är av olika slag. Det handlar om hur du prioriterar i ditt eget liv mellan arbete och fritid, hur du uppträder i din chefsroll och om olika strategiska investeringar som får betydelse för organisationens utveckling.

Den här boken tar sin utgångspunkt i några typiska vägval i livet som de flesta chefer förmodligen ställs inför och där de medvetet, eller ibland omedvetet, väljer väg. Diskussionerna berör varför chefer väljer som de gör och vilka konsekvenserna av deras val kan bli.

Det handlar om din identitet – hur vill du uppfatta dig själv, hur uppfattar du dig själv, hur vill du bli uppfattad och hur uppfattar andra dig?

Det handlar också om din självskattning. Vill du vara behövd och uppmärksammas för dina insatser? Eftersom detta är ett mänskligt behov strävar de flesta chefer efter att vara lite mer behövda, lite mer viktiga, lite mer betydelsefulla. Ser du dig själv som en bärande hörnsten – ”utan mig kollapsar allt?” – eller som en byggsten – ”jag är bara en del av helheten”.

Prioriterar du ”prestation” framför ”relation”? Går jobbåtaganden före sociala åtaganden? Hur prioriterar du för att hinna med allt: jobbet, familjen, vännerna, dig själv?

Hur hanterar du de ”frestelser” som ligger inbyggda i chefsrollen? Tänker du att ”jag får” eller vill du vara ett etiskt föredöme och tänker att ”jag avstår”.

Är du en chef som alltid vill ”lära ut” – den allvetande chefen som hämmar initiativkraft och egenutveckling. Eller är du en chef som gärna vill ”lära” och själv utvecklas?

Vilken grad av normativt beteende vill du ha? Är du ”modell” eller ”rebell”? Valet av huvudspår bestäms av chefens primära behov. Valet att bli ”rebell”, en medveten avvikare från din sociala grupp, bottnar ofta i ett behov hos en chef att hävda sin egen särart, medan ”modellen” är en god representant för din sociala grupp.

Boken ska få dig att fundera över dina vägval och de konsekvenser olika val får för dig och din omgivning.

”Gör medvetna val i ditt personliga ledarskap så ökar sannolikheten att du blir den du har möjlighet att bli”, som utgör slutorden i boken och är en travestering på Hjalmar Söderberg.

Författarna har låtit sex välmeriterade chefer med olika erfarenheter reflektera över de olika vägval som boken fokuserar på och fundera över sig själv och de egna valen. Bland dessa finns Birgitta Johansson-Hedberg, Michael Treschow och Louise Julian.

Vägvalen känns angelägna att fundera på och chefernas reflektioner ger bra perspektiv, Speciellt uppskattar jag personligen Birgitta Johansson-Hedbergs som känns äkta och varma. Men samtidigt måste jag erkänna att det finns andra ledarböcker som gett mig mer än denna.

Fakta

Chefens val – nio vägval som formar chefen

Författare: Martin Lundin, Peter Lysell & Lars Torekull

Förlag: Ekerlids förlag

ISBN 91-7092-034-6

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.