Tar helhetsgrepp om kvalitet

Kvalitet från behov till användning kommer nu i en fjärde upplaga, med ett stort antal uppdateringar både när det gäller begrepp, tolkningar och referenser. Boken tar ett brett grepp om kvalitetsfrågorna och beskriver allt ifrån kvalitetsutvecklingens historia, utvecklings- och produktionskvalitet till kundtillfredsställelse och ledarskap. I den nya upplagan har vissa avsnitt tillkommit. Bland annat har diskussionen om begreppen kunder och intressenter utvidgats liksom diskussionen om robust konstruktion. Dessutom tar författarna upp kopplingen till hållbar hälsa, svårigheter med att implementera kvalitet samt kritik mot kvalitetsutveckling. Till de nyskrivna avsnitten hör Lean Production och hur Agria Djurförsäkringar och Stora Enso Fors, som mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet, arbetat med kvalitetsutveckling. Boken är skriven av Bo Bergman och Bengt Klefsjö och är utgiven av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.