Tärningsmodell ska förbättra medarbetarsamtal

Genom att använda två tärningar kan medarbetarsamtalet bli öppnare, roligare och ärligare. Nu går modellen från idé till verklighet tack vare ett innovationsforum.

Tärningsmodell ska förbättra medarbetarsamtal

När Hesho Hama Rashid läste personal och arbetslivsprogrammet på Höskolan i Kristianstad såg hon brister i det traditionella medarbetarsamtalet.

−Det var ofta alltför formellt och upplevdes som tvång både hos cheferna och hos de anställda. Dessutom ledde det sällan till något resultat, säger hon.

När hon satt hemma i sitt vardagsrum och läste en bok om arbetsglädje fick hon av en slump syn på sin dotters tärning med små budskap på varje sida. Idén om att utforma samtalen med lekfullhet och glädje som redskap var född.

Hesho Hama Rashid fick höra om HKR Innovation, en övergripande beteckning för samverkan mellan tre enheter: Högskolan Kristianstads affärs- och verksamhetsutvecklare, Futurum Creative Center, HKR Holding, med syfte att nyttiggöra forskning. Via dem fick hon vidare kontakter med ett företag som cochar individer under processen från idé till färdig produkt.

Tärningsmodellen innebär att man använder två tärningar, den ena numrerad och den andra beskriver delar av verksamheten. Genom siffrorna får medarbetaren betygssätta sin upplevelse av arbetsplatsen. Till tärningarna hör också ett datorbaserat system med tydliga manualer som ska underlätta samtalet.

– −Sammantaget kommer detta leda till att kvaliteten på samtalet ökar samtidigt som det i förlängningen kommer att skapa en förbättrad relation mellan chefer och anställda, säger Hesho Hama Rashid som menar att modellen skapar förutsättningar för en mer öppen, rolig och ärlig dialog.

Tanken är att den patentskyddade modellen ska nå marknaden inom ett år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.