Team fick personalen att växa

De tre förskolorna Fugan, Svalan och Svanen har arbetat med förbättringsverktyget Team. Genom satsningen har de fått fart på sitt förbättringsarbete och skapat en gemensam plattform. Men framför allt har hela personalen blivit mer delaktig i verksamheten.

Innan förskolorna Fugan, Svanen och Svalan i Huddinge började arbeta med Team, en satsning som finansierats med Mål 3-pengar, var situationen pressad. Man hade tidigare genomfört en stor organisationsföränding inom kommunens förskolor som lett till bland annat att man kommit att byta chef flera år i rad. När Gunilla von Krusenstierna som förskolechef tog över en verksamhet med 27 olika nationaliteter bland barnen och ett 40-tal anställda blev arbetssituationen oerhört tuff. Vändpunkten kom först när hon och hennes kollega Eva Rebane inledde ett projekt för verksamhetsutveckling med hjälp av Team. De två förkolecheferna, som nu började arbeta tillsammans, blev snabbt övertygade om möjligheterna med Team efter att först ha övertalats av rektorn för området som hade arbetat med Team och konsulten Susanne Thulin.

Underlättades av materialet

– Personalen kände ett behov av en nystart och valet av Team visade sig vara mycket bra när vi väl började arbeta med verktyget, berättar Eva Rebane, när vi träffar henne tillsammans med Gunilla von Krusenstierna i personalrummet. Dessutom har det varit en stor fördel att som ledare kunna arbeta tillsammans, vilket är rätt ovanligt i vår typ av organisation.

Just det faktum att Team lyfter fram medarbetarna och gör dem delaktiga har gjort att de som chefer tillsammans kunnat arbeta med sina egna frågor, medan olika grupper med hjälp av Teams struktur kunnat gå igenom verksamheten. Detta arbete har sedan lett fram en handlingsplan och tydliga mål.

Sju samtalsledare

Arbetet med Team och hela personalgruppen inleddes med en studiedag. Dessförinnan hade sju samtalsledare och ledningen utbildats i Team av Susanne Thulin. Ett viktigt steg var att man hade blandade grupper, både när det gällde personalkategorier och från vilken förskola de kom. Det visade sig vara ett mycket lyckat drag som bidragit till en större gemenskap, till att personalen lärt känna varandra och till att en gemensam plattform har skapats.

Sammanlagt arbetade man två heldagar med att ta fram förbättringsförslag och materialet från grupperna sammanställdes sedan för att bli grunden i utvecklingsplanen.

– Jag tycker att den stora poängen är att alla fått komma till tals och fått tid att utrycka vad de känner, konstaterar Gunilla von Krusenstierna. Det var mycket kravlöst att arbeta med materialet.

Belyser verksamheten

Både Gunilla von Krusenstierna och Eva Rebane tycker att Team är utmärkt för att belysa hela verksamheten från kundernas krav och uppdraget till arbetsmiljön. Det material som togs fram har också gjort det enklare att veta var man ska satsa resurserna i framtiden. Och mycket var bara att ”plocka in” i den handlingsplan som togs fram. De hade också nytta av resultatet när de skulle göra en arbetsplan för det arbete som pågår i Huddinge kring balanserade styrkort.

Ett resultat av arbetet med Team är att man kunnat göra en tydligare arbetsfördelning. I förskolorna har man arbetslag om tre personer och var och en har fått ett bestämt ansvarsområde: en är pedagogiskt ansvarig, en administrativt och en har ansvar för arbetsmiljön.

– Vi har också byggt upp ett mötessystem där de ansvariga personerna för varje område i respektive arbetslag träffar oss chefer, berättar Eva Rebane. Man skulle kunna säga att vi skapat förbättringsgrupper.

Mycket nöjda

De två förskolecheferna är mycket nöjda med Team, som de tycker passat deras organisation. Genom att arbeta med verktyget har de fått igång ett ordentligt erfarenhetsutbyte mellan de olika förskolorna. De har också kommit fram till att de pedagogiskt ska arbeta inspirerade av Reggio Emilia, eftersom den pedagogiken stämde väl överens med vad analysen visade.

– Dessutom har det varit oerhört viktigt att ta fram all kompetens som finns, även om den inte är akademisk, betonar Gunilla von Krusenstierna. Arbetet har också lett till att vi sökt mer pengar för kompetensutveckling. Bland anat har vi sökt för att arbeta med språkutveckling.

Det kanske viktigaste resultatet med Team, förutom delaktigheten, tycker Eva Rebane och Gunilla von Krusenstierna, är att projektet har fått personalen att känna större stolthet över sitt arbete och sitt kunnande.

– Folk har helt enkelt växt, säger Eva Rebane. De är stolta över vår verksamhetsidé.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.