Teamutveckling motverkar kulturkrockar för FoU-team

Företagskultur När näringsliv och högskolor driver forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans blir det lätt kulturkrockar. Nu tar en Vinnova-finansierad studie fram kunskap om teamutveckling i FoU-projekt. Tanken är att både få bättre teamarbete och bättre FoU-resultat.

Teamutveckling motverkar kulturkrockar för FoU-team

– Forskning inom akademin handlar mycket om den personliga karriären. När forskarna ska jobba i team har de ofta inte den erfarenheten, säger Carl Gunnar Bergendahl från företaget Courego.

Carl Gunnar Bergendahl
Carl Gunnar Bergendahl

Han är projektledare för studien och har själv en bakgrund inom just akademin, på Chalmers Tekniska Högskola.

Han berättar att teamutveckling generellt ger stora effekter på teamarbetet och resultaten.

– Teamen öppnar upp och jobbar mer tillsammans. De blir tajtare, det blir mer tillit och bättre kommunikation vilket gör att man snabbare löser problem. Det finns en väldig kraft i team som arbetsform, säger han.

Skapa referens

I studien som genomförs i samarbete mellan Courego, IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) och konsultföretaget Stella Nova, används en viss metod för teamutveckling, men de effekter man uppnår gäller i mycket även för andra metoder.

– I dag finns ett moment 22 runt teamutveckling och FoU-team, det finns inte så mycket referenser som visar att det fungerar och då väljer många att passa på att använda det.

Tanken med den här studien är att just få en sådan referens och att skapa kunskap om hur teamutveckling kan stödja FoU, säger Carl Gunnar Bergendahl.

Upprepad effekt

I studien deltar tre projektteam från SP Food & Bioscience, Tekniska Högskolan i Jönköping och Lunds Universitet. Teamen har fått mäta sitt eget läge i 14 teamkompetenser. Därefter har de coachats om teamutveckling och i slutet av pilotstudien mäts teamkompetenserna på nytt.

Hur stor effekten blir varierar mellan team.

– Men vi ser rörelsen mot hög positivitet, alltså bättre samarbetsklimat, och hög produktivitet upprepas, säger Carl Gunnar Bergendahl.

Resultaten från studien presenteras och diskuteras vid ett seminarium i maj 2017.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.