Techbolagschefer signalerar stora omställningsbehov

Framtiden Företagsledare bland techbolag ser större behov av omställning än deras kollegor inom andra branscher, samtidigt som de är de mest positiva när det gäller synen på tillväxt. Det visar en undersökning från Pwc.

Techbolagschefer signalerar stora omställningsbehov
Foto: Adobe Stock

Pwc:s årliga vd-undersökning består av svar från 4 702 företagsledare från 105 länder, varav 116 är verksamma i Sverige. De har intervjuats om synen på nuläge och framtid. 

45 procent av de globala företagsledarna menar att deras verksamhet förblir konkurrenskraftig i upp till tio år, om de inte förändrar sin affärsmodell. 

– Det ser alltså ut som att näringslivets behov av att ställa om är här för att stanna, och takten verkar öka, skriver Sofia Götmar-Blomstedt, vd för Pwc Sverige, i CEO Survey. 

Svenska företagsledare är något mer positiva jämfört med andra svarande, visar undersökningen. I Sverige tror 38 procent att det egna företaget endast förblir livskraftigt upp till tio år. På plussidan ser 61 procent av de svenska vd:arna den egna affärsverksamheten som konkurrenskraftig i mer än tio år. 

Techbolagen tror på andra tider

Siffrorna ser lite annorlunda när Pwc analyserar per bransch. 

– Hela 48 procent av vd:arna inom techbranschen menar att bolaget kommer att vara konkurrenskraftigt i högst tio år med nuvarande inriktning, säger Fredrik Lindblad, ansvarig för strategi och innovation inom PwC Sverige, i ett pressmeddelande. 

Det menar han tyder på att de ser ett större behov av omställning.

När svenska företagsledare får ange vilka åtgärder som förändrat hur de skapar värden under de senaste fem åren, svarar var tredje att ny teknik har bidragit till värdeskapande. Var femte ser en koppling mellan värdeskapande och nya produkter och tjänster. En knapp fjärdedel av svenskarna anser att strategiska partnerskap respektive förvärv är viktiga för att skapa och leverera värden.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.