nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Teknikkrångel skapar problem för skolans digitalisering. Foto Stock Adobe.

Teknikstrul hämmar datoranvändning i skolan

Datortätheten ökar i skolan och lärarna blir alltmer positiva till digitala hjälpmedel. Lärarnas kan också mer om datorer. Samtidigt sätter klena nätverk och teknikstrul käppar i hjulet för digitaliseringen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Skolverket har undersökt digitaliseringen i skolan och resultatet visar att teknologin vinner mark. Det går nu 1,3 elever per dator i grundskolan, att jämföra med 1,9 elever 2015, då tidigare undersökning genomfördes. I gymnasieskolan går det en dator per elev, vilket är samma nivå som 2015.

Nästan hälften av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan anser att digital teknik i stor utsträckning är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg för eleverna. Andelen har ökat, främst i gymnasieskolan, där motsvarande andel 2015 var en tredjedel.

Bara en av tio lärare tycker att de behöver grundläggande datorkunskap, mot tidigare var tredje. Drygt hälften av lärarna menar dock att de behöver utvecklas för att kunna ge sina elever god digital kompetens. Detta gäller särskilt programmering.

Tekniken ska inte stjälpa

Många lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.

Peter Fredriksson.

– Rätt använda kan digitala verktyg stötta och förbättra undervisningen, men när tekniken krånglar så riskerar de snarare att stjälpa än att hjälpa. Tekniken ska inte stå i vägen för pedagogiken, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk, men bara hälften anser att deras nätverk klarar att alla elever i en årskurs strömmar film samtidigt. Den kapaciteten krävs för kunna genomföra de digitala nationella prov som införs 2022.

Behov av investeringar
Sju av tio rektorer uppger att de har ett stort behov av investeringar i digital teknik.

– Kommuner och ansvariga för fristående skolor behöver säkra att det finns bra teknisk infrastruktur i skolorna. En annan viktig fråga är att skapa standarder för att underlätta informationsöverföring och administration, säger Peter Fredriksson.

Skolverkets undersökning visar också en fördubbling av andelen högstadielärare som undervisar eleverna om källkritik på nätet. Sju av tio lärare arbetar med sina elever för att förebygga kränkningar i sociala medier och främja en säker internetanvändning, vilket är en ökning jämfört med 2015.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Småprat skapar förtroende

Expertens 7 råd om förändringsledning

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.