Telia effektiviserar med it ELLER Telia upp ur spaghettin ELLER Systemintegration bot på spaghettisyndromet ELLER Ju fler kockar, desto värre spaghettinystan ELLER…

Att integrera sina it-system på rätt sätt kan ge avsevärda ekonomiska besparingar, samtidigt som det höjer kvaliteten i verksamheten. Ett tydligt exempel är Telia, som integrerat både sina affärssystem och sina produktionssystem och kunnat räkna hem investeringen redan efter cirka nio månader.

Många företag sitter idag med väldigt komplexa it-arkitekturer i organisationen. Ett faktureringssystem här, ett system för projektplanering där, ytterligare ett faktureringssystem och en databas över kunder där borta. ”Spaghetti-syndromet”, se illustrationen, är en sammanfattning av detta, ett syndrom som kännetecknas av att systemen är svårstyrda, har brist på modern infrastruktur och låg flexibilitet samtidigt som de kostar mycket pengar att driva och hålla i synk med verksamheten i förhållande till affärsnyttan.

– Telia har sin information på cirka 1500 ställen, i allt från 30 år gamla system för fast-telefoni till moderna system för gprs-trafik i mobilnäten för att ta två ytterligheter. Dessa olika system behöver ett sätt att kunna utbyta information sinsemellan, konstaterar Julia Dahl, affärsenhetschef för it-strategi och arkitektur på det tidigare Telia-konsultbolaget Validation, som utvärderat Telias systemintegration.

Avsevärd konkurrensfördel

Att göra information tillgänglig få de olika systemen att kommunicera och utbyta data kan därför innebära en avsevärd konkurrensfördel och leda till rejäla besparingar. Det visar bland annat en rapport från det oberoende analysföretaget IDC, som på mjukvaruföretaget Tibcos uppdrag tittat närmare på Telias införande av Tibcos integrationsbuss, en typ av programvara som till för några år sedan kallades middleware.

– Systemintegrationen höjer kvaliteten genom att den tillgängliggör informationen, som därmed blir användbar på fler ställen i företagets processer. Dessutom blir man säker på att man hela tiden har rätt och uppdaterad information. Inte minst kundrelationerna har på detta sätt kunnat förbättras genom att Telia nu med hjälp av den större tillgången till information kan ge bättre service och göra riktade kampanjer mot de kunder som man utifrån de tidigare kundkontakterna kan tänkas vara intresserade av erbjudanden, säger Julia Dahl.

Ju mer förändringar, desto vettigare investering

En sådan här investering blir också vettigare ju mer föränderlig organisationen är. Telia, som befinner sig på en mycket aktiv och föränderlig marknad och därför omstrukturerar sig oavbrutet, har därför stor nytta av att integrera sina system medan mer statiska organisationer inte kan dra lika stor nytta av en integrationsbuss.

– Integrationsbussen har inneburit tekniska rationaliseringar, minskade supportkostnader och snabbare utveckling av nya produkter och tjänster hos Telia, berättar Julia Dahl. Time-to-market har reducerats drastiskt, vilket gjort att de varit först på marknaden med flera nya tjänster.

För att lyckas med att integrera sina it-system är det viktigt att man inte i första hand ser det som en it-investering, utan i stället som en investering i infrastruktur som möjliggör bättre och flexiblare affärsprocesser och bättre kvalitet i hela organisationen genom bättre informationshantering. Det är också viktigt att man får hela företaget med sig.

Pedagogisk insats

– En viktig anledning till Telias framgång är att man satsat hårt på att få alla i företaget att förstå nyttan och nödvändigheten i att införa integrationen. Dessutom har man genomfört alltihop med affärerna i fokus, analyserar Julia Dahl.

Telia har nu möjlighet att få överblick över en kunds samtliga kontakter med bolaget, genom en enda åtkomst av systemen via den nya systembussen i stället för som tidigare via de olika systemen. Man kan även få överblick över användningsmönstren för enstaka tjänster, exempelvis sms. Och en grundläggande förbättring är att när en uppgift ändras, exempelvis en kunds adress, så behöver uppgiften endast ändras i ett enda system. Informationen sprids sedan vidare till de andra systemen via bussen och det publicera- och prenumerera-system för information som ingår i den.

– Att förstå varför man ska integrera sina system handlar mycket om att förstå hur man i morgon kan använda sina data på ett sätt som man inte hade någon aning om igår, påpekar Julia Dahl.

Inte ansluta allt

Varje anslutning av ett nytt system till bussen kräver dock att en adapter, programvara som ansluter systemet till bussen, byggs. I många fall finns sådana redan klara, i andra fall är affärssystemet så mycket specialanpassat att det behövs insatser av programmerare för att anpassa adaptern eller rent av bygga en ny. Detta är en tids- och kostnadskrävande process som man inte ska göra i onödan.

– Det är viktigt att inte tvångsmässigt koppla varje system till bussen bara för att det är möjligt. Först när man ser en affärsmässig nytta med att koppla upp ett system ska man göra det, råder Julia Dahl. Det innebär att Telia fortfarande sitter med en hel del av sin ”spaghetti” kvar, men allt eftersom man kopplar upp systemen mot bussen så kommer spaghettinystanet att gradvis lösas upp.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.